Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Інформаційні технології
на правах рекламы

Інформаційні технології

Технологія при перекладі з грецької (techne) означає мистецтво, майстерність, уміння, а це не що інше, як процеси. Під процесом слід розуміти певну сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Процес повинен визначатися обраною людиною стратегією і реалізуватися за допомогою сукупності різних засобів і методів.
Під технологією матеріального виробництва розуміють процес, обумовлений сукупністю засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини або матеріалу. Технологія змінює якість або первісний стан матерії з метою одержання матеріального продукту
Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд з такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини тощо, а значить, процес її переробки за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. Тоді справедливо наступне визначення.
Інформаційна технологія - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об\'єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).
Мета технології матеріального виробництва - випуск продукції, що задовольняє потреби людини або системи.
Мета інформаційної технології - виробництво інформації для її аналізу людиною і прийняття на його основі рішення з виконання якої-небудь дії.

Текстовий процесор Word.
Уведення і редагування тексту
Форматування тексту
Використання графіки у текстових документах
Електронні таблиці MS Excel: книги, аркуші, дані
Формули і функції у програмі Excel
Форматування електронної таблиці
Фінансові функції у програмі Excel
Побудова діаграм у програмі Excel