Офіційний сайт Філії Новобузького
Центру профільного навчання ЗОШ №1

 
на правах рекламы

Презентація

Автор: Vasilevich от 17-03-2016, 19:34
  • 0
Новобузький Центр профільного навчання from kashalot73
Центр профільного навчання був створений на підставі розпорядження голови Новобузької РДА № 786-р від 19.08.03 року з метою виконання Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі згідно Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням вітчизняного досвіду. Планувалося, що освіта має функціонувати, як профільна, створюючи сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей інтересів та потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.
Центр профільного навчання розпочав свою роботу з 02 листопада 2004-2005 навчального року.
В навчальному закладі організовано навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів району які обрали технологічний напрямок профілізації, На момент відкриття навчального закладу планувалося, з урахуванням потреби району, навчання з 5 профілів: Автосправа, тракторна справа, столярна справа, швейна справа, інформаційні технології. Але так як контингент учнів не великий і вони самі обирають профіль навчання, діти обрали слідуючи профілі: автосправа, швейна справа та інформаційні технології.
На даний час учні навчаються:
Профільна допрофесійна підготовка:

• Автосправа;
• Швейна справа.
Профільна професійна підготовка: (з 2008 року)

• Інформаційні технології, професія «Оператор комп’ютерного набору»
За період існування , в навчальному закладі навчались 818 учнів
В тому числі :
Автосправа - 404
Швейна справа - 113
Інформаційні технології - 301 з них отримали робітничу кваліфікацію «Оператор комп’ютерного набору» -122
Педагогічний колектив
Педагогічний колектив закладу очолюють директор Петров Юрій Анатолійович та заступник директора Єфіменко Олена Миколаївна.
Наш колектив налічує 11 педагогів, з них 6 викладачів та 5 майстрів виробничого навчання які забезпечують виконання освітніх завдань Центру профільного навчання – це творча сім’я обдарованих педагогів, які мають високу теоретичну і методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами навчання, спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних форм навчальної роботи з учнями.
В 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив працює над науково – методичною проблемою: «Особистісно-орієнтовний підхід та інтерактивні технології навчання учнів, створення оптимальних психолого-педагогічних умов для реалізації професійного розвитку особистості». З 2013 року Новобузький Центр профільного навчання є обласним експериментальним майданчиком з проблеми «Організація мережевого профільного навчання»
Виконання основних освітніх завдань заклад здійснює відповідно до Законів України, державних, регіональних і районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, Статуту ЦПН.
Концепція профільного навчання