Офіційний сайт Філії Новобузького
Центру профільного навчання ЗОШ №1

 
на правах рекламы

Презентація

Автор: Vasilevich от 17-03-2016, 19:34
 (голосов: 0)

Профільне навчання – вид
диференційованого навчання,
який передбачає врахування
освітніх потреб, нахилів і
здібностей учнів, створення
умов для навчання
старшокласників відповідно до
їхнього професійного
самовизначення, що забезпечується
за рахунок змін у цілях, змісті,
структурі й організації навчального процесу.

Епіграфом до презентації ми обрали визначення:
Центр профільного навчання був створений на підставі розпорядження голови Новобузької РДА № 786-р від 19.08.03 року з метою виконання Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі згідно Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням вітчизняного досвіду. Планувалося, що освіта має функціонувати, як профільна, створюючи сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей інтересів та потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.
Центр профільного навчання розпочав свою роботу з 02 листопада 2004-2005 навчального року.
В навчальному закладі організовано навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів району які обрали технологічний напрямок профілізації, На момент відкриття навчального закладу планувалося, з урахуванням потреби району, навчання з 5 профілів: Автосправа, тракторна справа, столярна справа, швейна справа, інформаційні технології. Але так як контингент учнів не великий і вони самі обирають профіль навчання, діти обрали слідуючи профілі: автосправа, швейна справа та інформаційні технології.
На даний час учні навчаються:
Профільна допрофесійна підготовка:

• Автосправа;
• Швейна справа.
Профільна професійна підготовка: (з 2008 року)

• Інформаційні технології, професія «Оператор комп’ютерного набору»
За період існування , в навчальному закладі навчались 818 учнів
В тому числі :
Автосправа - 404
Швейна справа - 113
Інформаційні технології - 301 з них отримали робітничу кваліфікацію «Оператор комп’ютерного набору» -122
Педагогічний колектив
Педагогічний колектив закладу очолюють директор Петров Юрій Анатолійович та заступник директора Єфіменко Олена Миколаївна.
Наш колектив налічує 11 педагогів, з них 6 викладачів та 5 майстрів виробничого навчання які забезпечують виконання освітніх завдань Центру профільного навчання – це творча сім’я обдарованих педагогів, які мають високу теоретичну і методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами навчання, спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних форм навчальної роботи з учнями.
В 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив працює над науково – методичною проблемою: «Особистісно-орієнтовний підхід та інтерактивні технології навчання учнів, створення оптимальних психолого-педагогічних умов для реалізації професійного розвитку особистості». З 2013 року Новобузький Центр профільного навчання є обласним експериментальним майданчиком з проблеми «Організація мережевого профільного навчання»
Виконання основних освітніх завдань заклад здійснює відповідно до Законів України, державних, регіональних і районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, Статуту ЦПН.
З основними завданнями профільного Центру ви можете ознайомитися на слайдах:
• створення додаткових можливостей для професійного зростання педагогів та запровадження сучасних освітніх технологій (освітній округ).
• створення належних умов для адаптації учнів 10-х класів до навчання в професійній школі;
• продовжувати роботу по поповненню матеріально-технічної бази;
• реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання;
• реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;
• організація роботи методичної комісії;
• вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем;
• проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
• створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, і кваліфікації педагогічних працівників;
• цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів;
• робота над удосконаленням уроку;
• нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП;
• науково-методичне забезпечення профільного навчання.
Навчально-виховний процес у профільному центрі організовується за планом роботи на навчальний рік. Педагогічним колективом закладу проводиться певна роботу щодо збереження і розвитку мережі.
Учні за бажанням і підтримки батьків вибирають навчальний профіль і таким чином формуються групи. Центр профільного навчання відвідують учні 10 сільських шкіл Новобузького району. Підвезення учнів до Центру профільного навчання організовано шкільними автобусами відповідно графіку. Заняття проводяться за розкладом, який відповідає навчальним програмам по кожному предмету відповідно до профілю навчання з розрахунку шість годин один раз на тиждень для кожної групи.
Учні які обрали профіль автосправа навчаються за програмою профільної допрофесійної підготовки «Водій автотранспортних засобів категорії С» та вивчають такі предмети:
Охорона праці;
Правила дорожнього руху;
Будова та експлуатація автомобіля;
Основи керування автомобіля;
Професійна етика та культура водіння;
Основи законодавства та право;
Побудова кар’єри.
Заняття проводять викладачі: Титаренко Віктор Васильович, Гетманенко Сергій Іванович і майстри виробничого навчання Зубов Володимир Олександрович та Полив’ян Петро Іванович.
Викладачами і майстрами самостійно розроблено все навчально-методичне забезпечення, обладнанні кабінети: з будови автомобіля, який обладнаний макетами та вузлами автомобіля, плакатами та стендами; правил дорожнього руху обладнано електрифікованими стендами дорожніх знаків, світлофорів, плакатами; лабораторію будови, експлуатації та технічного обслуговування.
Титаренко Віктор Васильович – розробив рейтингово-модульну систему навчання, методичні розробки по темах предмету «Будова та експлуатація автомобіля».
Лабораторія «Будова і технічне обслуговування автомобіля» забезпечена автомобілем ГАЗ-53 для проведення розбирально - складальних робіт. (вставка фото)
Учні які обрали профіль Швейна справа навчаються за програмою профільної підготовки, спеціалізація «Швейна справа».
Заняття проводять викладач Куліш Валентина Володимирівна і майстер виробничого навчання Кравцов Микола Ігнатович.
Викладачем Куліш Валентиною Володимирівною розроблено: навчальні посібники з вмістом інструкційних карток для виконання лабораторно-практичних робіт по предметам, дидактичний матеріал (таблиці, наочні посібники зі зразками) та роздатковий матеріал (лекала, інструкційні картки, тестові завдання).
Для вивчення профілю «Швейна справа» використовується кабінет теоретичного навчання та швейна майстерня обладнана побутовими швейними машинками, оверлоками, петельною машиною, плакатами по темам, зразками виробів, створена виставка учнівських робіт. (вставка фото)
Учні які обрали профіль «Інформаційні технології» навчаються за програмою професійної підготовки з професії «Оператор комп’ютерного набору, ІІ категорія», та вивчають такі предмети:
Охорона праці;
Основи роботи на ПК;
Машинопис;
ТКОІ;
Основи діловодства;
Основи роботи в Інтернет;
Виробниче навчання;
Виробнича практика.
Заняття проводять викладачі: Сурікова Олеся Василівна, Блащук Олена Володимирівна та майстри виробничого навчання: Єфіменко Олена Миколаївна, та Рубан Андрій Вікторович.
Викладачем Суріковою Олесею Василівною та майстром виробничого навчання Єфіменко Оленою Миколаївною, розроблено весь комплекс навчально-методичного забезпечення для проведення практичних та теоретичних робіт, а саме: тести, самостійні та контрольні роботи, інструкційні картки до лабораторно практичних та практичних робіт, презентації, опорні конспекти, схеми.
Для профілю «Інформаційні технології» створено два кабінети, які обладнано комп’ютерами підключено до мережі «Internet», сканерами, принтерами. (вставка фото)
Навчальним закладом проведено ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти з професії «Оператор комп’ютерного набору» в 2008 році, подовження терміни дії ліцензії в 2011 році та в 2014 році, 2017 рік - слідуючий етап подовження терміну дії ліцензії.
Відповідно до наказу від 25.11.2009 року № 10/159 Державною інспекцією навчальних закладів була проведена перевірка дотримання ліцензійних умов та здійснення освітньої діяльності Новобузьким Центром профільного навчання. Перевірку здійснював головний державний інспектор Державної інспекції навчальних закладів С. І. Никифоренко. Зауваження визначені в акті перевірки виправлено.
Науково - методична робота
Методична робота з педагогічними кадрами в центрі спрямована на підвищення кваліфікації викладачів та майстрів в/н, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.
Основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками ЦПН є: педагогічна рада, методична рада, методична комісія, інструктивно-методичні наради, методичні тижні, педагогічні читання, наставництво, самоосвіта. Значна увага приділяється участі в районних та обласних педагогічних заходах, семінарах, засіданнях.
З методичною роботою нашого педагогічного колективу ви можете ознайомитися на слайдах у вигляді фото.
З метою допомоги викладачам проводяться співбесіди, індивідуальні консультації, відвідуються уроки з послідуючим їх обговоренням.
Велике значення викладачі і майстри в/н надають впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес. Над цією проблемою навчальний заклад працює не перший рік.
У нашому навчальному закладі по кожному предмету розроблені навчально-методичні комплекси. Вони включають: плани уроків, конспекти теоретичної підготовки, контрольні питання по розділах, тестові завдання, вправи для самостійної роботи, інструкційні картки для лабораторно-практичних та практичних робіт, методичні вказівки, роздатковий матеріал, зразки та ін.
Проводиться індивідуальна робота як з учнями, які мають високий рівень навчальних досягнень, так із слабковстигаючими учнями.
Кожен день черговим викладачем і представниками адміністрації контролюється відвідування учнями ЦПН. У навчальному закладі ведеться журнал підвозу учнів.
Для контролю за навчальними досягненнями учнів та їх відвідуванням розроблено електронний щоденник, який щотижня передає в школи району оцінки і пропуски учнів, які навчаються в Центрі профільного навчання.
У навчальному закладі створено інформаційно-аналітичну групу з головними завданнями діяльності якої, ви можете ознайомитись на слайді:
- збір, обробка та одержання постійної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у закладі, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управління;
- подання роботи закладу в діаграмах, схемах, таблицях;
- висвітлення результатів проведення педагогічного моніторингу;
- систематизація нормативно-правової документації закладу.
Матеріали інформаційно-аналітичної групи можна використовувати для проведенні аналізу діяльності закладу, підготовці педагогічних рад, нарад при директорі та заступнику директора, атестації педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання.
Першочерговим в управлінській діяльності адміністрації Центру профільного навчання є розширення інформаційного простору. Створення Інтернет - сайту закладу є одним з елементів цієї роботи.
Так як у нас не має можливості проводити позакласні заходи виховна робота є елементом проведення занять. Одним із таких елементів є проведення профільних тижнів, які забезпечують належні умови для розвитку творчої активності учнів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань та підвищення інтересу до професії. Ігри, свята, вікторини, тренінги, рольові ігри, змагання розвивають у школярів логічне мислення, увагу, пам'ять, виразність мовлення. Все це робить шкільне життя учнів більш цікавим, таким, що запам'ятовується, розширює кругозір і словниковий запас, зближує вчителя і учня, а також сприяє зростанню професійних умінь викладачів, даючи їм можливість виявити себе організатором заходу або розробником завдань. (вставка фото)
Нещодавно в закладі проводився виховний захід на якому відбулася зустріч учнів з викладачем закладу Титаренком Віктором Васильовичем, який був демобілізований в грудні 2015 року з лав Національної гвардії, приймав учать в АТО. На цій зустрічі була проведена патріотична бесіда, викладач розповів про своє перебування в зоні АТО. (фото)
Освітній округ
Рішенням Новобузької районної ради № 178 від 21 жовтня 2011 року, прийнятим на IX сесії 6 скликання, затверджено Положення про Новобузький освітній округ № 1. Опорним закладом округу з урахуванням пропозицій суб’єктів округу, перспектив соціально – економічного розвитку території, демографічної ситуації, освітніх потреб населення визначено Новобузький Центр профільного навчання.
З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності створена рада округу. З основним завданнями опорного закладу ви можете ознайомитися на слайді:
–– забезпечення профільного навчання; концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів; надання методичної допомоги суб’єктам округу за напрямами діяльності; впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес; створення єдиної системи виховної роботи; організація співпраці із суб’єктами округу іншими навчальними закладами.
Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.
До складу освітнього округу входять десять навчальних закладів Новобузького району.
Адміністрація та педагогічний колектив приймає активну участь в роботі семінарів та засідань обласної та всеукраїнської координаційної ради міжшкільних навчально-виробничих комбінатів:
Заклад приймав участь в таких семінарах:
Южноукраїнськ 2007 рік, 2014 рік; Нова Одеса, 2008 рік; Казанка, 2009 рік; Вознесенськ, 2012 рік; Баштанка, 2013 рік. Первомайськ 2015 рік,
та був учасником Всеукраїнської координаційної ради – Южноукраїнськ, 2011 рік. Новобузький Центр профільного навчання представляв Миколаївську область на Всеукраїнській нараді керівників навчальних закладів – Київ, 2012 рік.
На базі Центру профільного навчання проведено обласні семінари: в 2010 році - керівників та заступників директорів навчально-виробничих комбінатів та в 2013 році – трудового навчання. (фото)
На базі Центру профільного навчання, як опорного закладу освітнього округу, проводились районні семінари для вчителів : математики, фізики, хімії, історії, біології, трудового навчання, інформатики, молодших класів; шкільних психологів.
Також на базі Центру профільного навчання проводились: виїзне засідання колегії відділу освіти, семінари директорів та заступників директорів з навчально – виховної роботи навчальних закладів району.
Для організації та проведення даних семінарів методисти районного методичного кабінету тісно співпрацюють з майстром виробничого навчання Рубаном Андрієм Вікторовичем, який допомогає у введенні тестів та інших матеріалів у комп’ютерну систему.
Разом з Новобузьким районним Центром зайнятості проводяться профорієнтаційні тижні .
На даний час не стоїмо на місці. На педагогічних радах обговорюємо можливі варіанти існування Центру профільного навчання ( в умовах реформування ), як самостійного закладу чи закладу в складі опорного та можливості введення інших профілів навчання.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Концепція профільного навчання