Офіційний сайт Філії Новобузького
Центру профільного навчання ЗОШ №1

 
» Основи галузевої економіки і підприємництва
на правах рекламы

Основи галузевої економіки і підприємництва

Галузева економіка займається вивченням закономірностей відтворення продукції (товарів і послуг) усередині конкретної галузі господарювання, частини економічної системи. Відособлені галузі національного господарства характеризуються спільністю продукції, що випускається, або послуг, професією і кваліфікацією працівників, технологією і організацією виробництва в системі національного розподілу праці, розподілу господарських зв'язків.

1) Основні поняття бізнесу та підприємства.
2) Нормативно-правова база підприємства
3) Підприємницька діяльність і ринок, принципи підприємницької діяльності.
Концепція профільного навчання