Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Основні поняття бізнесу та підприємства.
на правах рекламы

Основні поняття бізнесу та підприємства.

При будь-якій економічній системі є сили, які є ведучими в здійсненні основної економічної мети цієї системи. У планово-адміністративній системі - це державні підприємства, в ринковій - бізнес і підприємництво усіх форм власності, виробництва, що розділяються по об\'ємах, на малий, середній і великий бізнес. Істотне значення грають малі форми бізнесу із-за їх численності і високої рентабельності.
Бізнес і підприємництво - одні з головних елементів ринкової економіки, без них держава не може інтенсивно розвиватися. Бізнес і підприємництво впливають на темпи економічного зростання держави, структуру, об\'єм і якість валового національного продукту.
Підприємництво або підприємницька діяльність - самостійна діяльність громадян і їх кооперацій, пов\'язана з ризиком, здійснювана під свою відповідальність, спрямована на отримання доходу від використання майна, реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг особами, відповідно до закону.
Розділити ці поняття складно, оскільки вони рівнозначні, проте, безумовно, є відмінності.
Бізнес, як і підприємницька діяльність, ділиться по розмірах своєї реалізації на великий, середній і малий. Вони відрізняються істотно і в обсягах виробництва, і в розмірах основних фондів, і в трудових і фінансових ресурсах. Великий бізнес - це одна з основ сучасної економіки, а дрібне і середнє підприємництво - важливий показник її стану і розвитку.
Підприємництво як основа бізнесу припускає власну справу, що завжди пов\'язано з небезпекою втратити його і позбутися витрачених матеріальних і інтелектуальних ресурсів.

Для інтенсивного розвитку бізнесу і підприємництва потрібні певні умови і чинники :

1) підприємницька здатність, особисті інтереси, творчі ідеї, вигоди;
2) існування вільного місця на ринку або вірогідність розширення ринку;
3) можливість збільшення прибутку;
4) здатність економно використати ресурси, введення нововведень;
5) можливість пророцтва кризових ситуацій і шляхів їх дозволу.
Бізнесмен повинен заздалегідь проаналізувати усі чинники, що впливають на справу, наприклад:
1) вибрати головний напрям власної справи, враховуючи власний досвід, наявні ресурси, потенціал і (не в останню чергу) конкуренцію і можливий попит;
2) визначити тактику і стратегію організації, комерційні можливості, підібрати кваліфікований персонал;
3) оцінити фінансовий потенціал підприємства, прорахувати витрати, обігові і основні кошти, необхідний розмір статутного капіталу і залучення можливих спонсорів.
Основна мета економіки - це створення товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Саме цю мету і покликані реалізувати підприємства, в цьому і полягає їх основна функція. Іншими словами, функцією кожного підприємства є максимально можливий випуск суспільно корисної продукції при найменших витратах.
Діяльність будь-якого підприємства підпорядкована реалізації його основної виробничої функції - створенню максимуму товарів чи послуг для задоволення потреб суспільства при найменших витрат виробництва. Для здійснення цієї функції підприємство розгортає діяльність у різних сферах, виконуючи у кожній із них специфічні функції.

Функції підприємства

Виробничо-технологічні функції підприємства пов\'язані із забезпеченням процесу виробництва необхідними засобами та їх використанням, упровадженням новітніх технологій, раціоналізацією виробничих процесів і винахідництвом.
Економічні функції підприємства-це управління процесами виробництва та збуту товарів, укладання контрактів, наймання працівників і раціонально організація їхньої праці, розподіл доходів (заробітньої плати та прибутку), розрахунок економічної ефективності, ціноутворення, вивчення ринку.
Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку співробітників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, надання допомоги та пільг працівникам і членам їхніх сімей, благодійна діяльність.
Крім зазначених функцій, які виконує підприємство у межах національної економіки, є зовнішньоекономічні функції. Підприємство бере участь у міжнародному обміні товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві, науково-технічному співробітництві.
Отже, підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства будь-якої країни.
Підприємство-самостійний господарюючий статусний суб\'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).