Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
на правах рекламы

Використання особистісно-орієнтованих технологій на уроках профілю автосправа

Автор: Vasilevich от 31-03-2016, 10:23
Проблема впровадження особистісно-орієнтованої технології є досить актуальною на сьогоднішній день, адже все помітніше усвідомлюється гостра потреба у створенні та реалізації особистісного підходу до учнів, зокрема учнів профілю автосправа, як одного з принципів організації навчально-виховної роботи. Такий підхід має сприяти більш цілеспрямованому, гармонійному розвиткові особистості учня як громадянина і творчого, професійно діючого працівника.
Центром особистісно-орієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність, самоцінність, об’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти
Урок в особистісно-орієнтованій системі навчання підпорядкований не повідомленню та перевірці рівня знань ( хоча й такі уроки потрібні) , а виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який викладає вчитель.
Робота на уроці з суб’єктним досвідом учня вимагає від учителя спеціальної підготовки : не просто вміння викладати свій предмет, а вміння аналізувати зміст того, чим уже володіє учень із запропонованої теми.
У цих умовах змінюється режисура уроку. Учні не просто слухають розповіді вчителя, а постійно співробітничають з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують однокласники, за допомогою вчителя ведуть відбір змісту, закріпленого науковими знаннями.
Застосування особистісно-орієнтованих технологій на уроках автосправи полягає в наступному, що учні не просто слухають розповіді вчителя, а постійно співпрацюють з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують одногрупники, свій досвід по даній темі уроку, пропонується декілька способів опрацювання навчального матеріалу та підготовки домашнього завдання (конспект лекцій, підручник, інтернет ресурси). Також для поглиблення своїх знань та ознайомлення інших учнів з новинами в автомобільній індустрії та в законодавстві учні виконують реферати, доповіді, повідомлення які обговорюються з іншими учнями на уроках автосправи. Для підготовки домашнього завдання учні можуть використовувати не тільки конспекти та підручники, а і сайт Центру профільного навчання де по автосправі викладений весь навчальний матеріал, тестові завдання практично на всі теми по будові автомобіля і безпеки дорожнього руху, ПДР які можна пройти в онлайн режимі та перевірити свої знання по тій чи іншій темі. Цими Інтернет технологіями можна було б користуватися і на уроках, але не дозволяє технічне забезпечення кабінетів автосправа комп’ютерами, мультимедійними установками..

Програма проведення навчання та перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності працівників

Автор: Vasilevich от 29-01-2016, 12:58
  • 68
1. Законодавство України про працю
Загальна характеристика трудового законодавства, Кодексу законів про працю України. Трудові правовідносини та їх особливості. Суб'єкти трудового права.
Поняття колективного договору. Колективні переговори, розробляння й укладення колективного договору. Розділ «Охорона праці» в колективному договорі, права працівників на пільги й компенсації за важкі та шкідливі умови праці, що визначені в цьому розділі. Недійсність умов колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору.
Трудовий договір, порядок його укладання. Контракт як різновид трудового договору. Переведення працівника на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника.
Тривалість робочого дня працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку. Трудова дисципліна, порядок застосування дисциплінарних стягнень.
2. Законодавство України про охорону праці
Основні законодавчі акти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Кодекс цивільного захисту», «Про дорожній рух», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».
Основні положення цих законів, їх взаємозв’язок із забезпеченням здорових і безпечних умов навчання та праці.
Управління охороною праці на підприємстві. Служба охорони праці.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, під час навчально-виховного процесу та нещасних випадків невиробничого характеру.

АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ

Автор: Vasilevich от 29-01-2016, 12:27
  • 68
Хто ж стоїть біля витоків плекання компетентної та успішної людини? Звичайно, сьогодні, як і в усі часи, така місія покладена на педагога. Але чи потрібен суспільству вчитель, який лише сумлінно виконує всі адміністративні вказівки та старанно прямує вже прокладеними вчительськими стежинами? Справжній педагог XXI століття — це ви- сококомпетентний професіонал, який володіє глибокими педагогічними знаннями та здатен продукувати нові цікаві ідеї, спрямовані на вдосконалення освітнього процесу загалом, успішний, здатний до творчих нестандартних рішень, готовий до роботи в умовах ринкових відносин
Педагогічна праця вже від самих витоків має творчий і дослідницький характер, тому методична діяльність має стати для сучасного вчителя життєвою потребою й, водночас, обов’язковою вимогою, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування й розвитку школи. Тому сьогодні методичний супровід набуває особливого забарвлення: це має бути постійний рух за висхідною траєкторією, спрямований на оновлення форм і змісту, це палітра модернізованих підходів і постійний методичний діалог із педагогом, творчий тандем, який може забезпечити підтримання належної професійної форми як педагога, так і методиста.
Метою роботи методиста є окреслення основних аспектів модернізації методичного супроводу, створення умов для всебічного розвитку особистості педагога словесника та досягнення акмеологічного рівня його професіоналіз-му, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напра- цювання стратегій для створення реальної творчої атмосфери в колективі педагогів-словесників міста чи району. Використання акмеологічних підходів у роботі як з учителями, так і з учнями сприяє створенню нового світорозуміння, оволодіння мистецтвом життєтворчості, а відтак ефективного виконання життєвих і соціальних ролей. Чим потужніший творчий ресурс людини, тим легше їй здолати життєві труднощі та кризові настрої, оволодіти новими професійними якостями.

Використання соціальних мереж в освіті

Автор: Vasilevich от 28-10-2011, 11:44
  • 51
Вже напевно нікого не здивуєш таким явищем як соціальні мережі вконтакте, фейсбук, твитер, однокласники і інші. І що наші діти, учні та і ми не проти посидіти поспілкуватися з друзями також не є новизною. Причому учня буває легше виловити наприклад вконтакте чим в реальному житті, оскільки відсотків 80 моїх учнів знаходяться в цій мережі. Ось приблизно рік тому я і замислився над цим питанням як можна використовувати соціальні мережі для навчання або поглиблення знань своїх учнів. Рішення прийшло само собою коли один з моїх учнів який практично місяць хворів звернувся з проханням знайти йому в Інтернеті матеріал або переслати, який він пропустив. Міг би і прийти в школу і узяти теми які пропустив, і удома підготувати по книзі скажете ви? Це можна коли учні знаходяться недалеко від навчального центру .Але оскільки наш навчальний заклад займається

Науково-методична робота

Автор: Vasilevich от 28-10-2011, 10:55
  • 0
Реалізація навчального плану по всіх профілях здійснюється за професійними програмами державного стандарту. На їх основі розробляються робочі навчальні плани підготовки учнів 10-х та 11-х класів. Відповідно робочого навчального плану та професійних програм державного стандарту, кожен викладач розробляє календарно-тематичні плани по предметах, які викладає.

У нашому закладі по кожному предмету розроблені навчально-методичні комплекси. Вони включають: плани уроків, конспекти теоретичної підготовки, контрольні питання по розділах, тестові завдання, вправи для самостійної роботи, інструкційні картки для лабораторно-практичних робіт, методичні вказівки, роздатковий матеріал, зразки та ін.
Концепція профільного навчання