Офіційний сайт Філії Новобузького
Центру профільного навчання ЗОШ №1

 
» Науково-методична робота » Використання особистісно-орієнтованих технологій на уроках профілю автосправа
на правах рекламы

Використання особистісно-орієнтованих технологій на уроках профілю автосправа

Автор: Vasilevich от 31-03-2016, 10:23
Проблема впровадження особистісно-орієнтованої технології є досить актуальною на сьогоднішній день, адже все помітніше усвідомлюється гостра потреба у створенні та реалізації особистісного підходу до учнів, зокрема учнів профілю автосправа, як одного з принципів організації навчально-виховної роботи. Такий підхід має сприяти більш цілеспрямованому, гармонійному розвиткові особистості учня як громадянина і творчого, професійно діючого працівника.
Центром особистісно-орієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність, самоцінність, об’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти
Урок в особистісно-орієнтованій системі навчання підпорядкований не повідомленню та перевірці рівня знань ( хоча й такі уроки потрібні) , а виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який викладає вчитель.
Робота на уроці з суб’єктним досвідом учня вимагає від учителя спеціальної підготовки : не просто вміння викладати свій предмет, а вміння аналізувати зміст того, чим уже володіє учень із запропонованої теми.
У цих умовах змінюється режисура уроку. Учні не просто слухають розповіді вчителя, а постійно співробітничають з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують однокласники, за допомогою вчителя ведуть відбір змісту, закріпленого науковими знаннями.

У перебігу бесіди немає правильних ( неправильних ) відповідей, є різні позиції, точки зору, виділивши які, вчитель потім починає обробляти їх з позицій свого предмета, дидактичної мети. Таку роботу можна проводити тільки на уроці, на якому жорстко задано контекст та зміст бесіди, але їх передачу організовано як " зустріч" різного розуміння цього змісту, носієм якого є не тільки вчитель, а й самі учні. Науковий зміст народжується як знання, яким володіє не тільки вчитель, а й учень. Відбувається своєрідний обмін знанням, колективний відбір його змісту. Учень у цьому процесі є учасником його породження. За таких умов знання , які необхідно засвоїти, стають особистісно значущими
Сформулюємо основні вимоги до особистісно-орієнтованого уроку:
- пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу ;
- орієнтація на процес навчання за методикою співробітництва;
- орієнтація на особистісні досягнення учнів ;
- створення емоційно-актуального фону уроку, ситуацій успіху;
- чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку ;
- раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання ;
- використання активних методів навчання мультимедійних систем;
- зв'язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем;
- формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;
- заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.
Метою особистісно-орієнтованого уроку є створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів.
Засобами досягнення цієї мети можуть бути:
- використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб’єктний досвід учнів;
- створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи всього класу;
- стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися, отримати хибну відповідь тощо;
- оцінка досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом;
- заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них;
- створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дозволяли кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, виборність у способах роботи, створення обстановки для природного самовираження учня.
Застосування особистісно-орієнтованих технологій на уроках автосправи полягає в наступному, що учні не просто слухають розповіді вчителя, а постійно співпрацюють з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують одногрупники, свій досвід по даній темі уроку, пропонується декілька способів опрацювання навчального матеріалу та підготовки домашнього завдання (конспект лекцій, підручник, інтернет ресурси). Також для поглиблення своїх знань та ознайомлення інших учнів з новинами в автомобільній індустрії та в законодавстві учні виконують реферати, доповіді, повідомлення які обговорюються з іншими учнями на уроках автосправи. Для підготовки домашнього завдання учні можуть використовувати не тільки конспекти та підручники, а і сайт Центру профільного навчання де по автосправі викладений весь навчальний матеріал, тестові завдання практично на всі теми по будові автомобіля і безпеки дорожнього руху, ПДР які можна пройти в онлайн режимі та перевірити свої знання по тій чи іншій темі. Цими Інтернет технологіями можна було б користуватися і на уроках, але не дозволяє технічне забезпечення кабінетів автосправа комп’ютерами, мультимедійними установками..
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Концепція профільного навчання