Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
ЦПН » Материалы за Январь 2016 года
на правах рекламы

Програма проведення навчання та перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності працівників

Автор: Vasilevich от 29-01-2016, 12:58
  • 68
1. Законодавство України про працю
Загальна характеристика трудового законодавства, Кодексу законів про працю України. Трудові правовідносини та їх особливості. Суб'єкти трудового права.
Поняття колективного договору. Колективні переговори, розробляння й укладення колективного договору. Розділ «Охорона праці» в колективному договорі, права працівників на пільги й компенсації за важкі та шкідливі умови праці, що визначені в цьому розділі. Недійсність умов колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору.
Трудовий договір, порядок його укладання. Контракт як різновид трудового договору. Переведення працівника на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника.
Тривалість робочого дня працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку. Трудова дисципліна, порядок застосування дисциплінарних стягнень.
2. Законодавство України про охорону праці
Основні законодавчі акти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Кодекс цивільного захисту», «Про дорожній рух», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».
Основні положення цих законів, їх взаємозв’язок із забезпеченням здорових і безпечних умов навчання та праці.
Управління охороною праці на підприємстві. Служба охорони праці.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, під час навчально-виховного процесу та нещасних випадків невиробничого характеру.

АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ

Автор: Vasilevich от 29-01-2016, 12:27
  • 68
Хто ж стоїть біля витоків плекання компетентної та успішної людини? Звичайно, сьогодні, як і в усі часи, така місія покладена на педагога. Але чи потрібен суспільству вчитель, який лише сумлінно виконує всі адміністративні вказівки та старанно прямує вже прокладеними вчительськими стежинами? Справжній педагог XXI століття — це ви- сококомпетентний професіонал, який володіє глибокими педагогічними знаннями та здатен продукувати нові цікаві ідеї, спрямовані на вдосконалення освітнього процесу загалом, успішний, здатний до творчих нестандартних рішень, готовий до роботи в умовах ринкових відносин
Педагогічна праця вже від самих витоків має творчий і дослідницький характер, тому методична діяльність має стати для сучасного вчителя життєвою потребою й, водночас, обов’язковою вимогою, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування й розвитку школи. Тому сьогодні методичний супровід набуває особливого забарвлення: це має бути постійний рух за висхідною траєкторією, спрямований на оновлення форм і змісту, це палітра модернізованих підходів і постійний методичний діалог із педагогом, творчий тандем, який може забезпечити підтримання належної професійної форми як педагога, так і методиста.
Метою роботи методиста є окреслення основних аспектів модернізації методичного супроводу, створення умов для всебічного розвитку особистості педагога словесника та досягнення акмеологічного рівня його професіоналіз-му, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напра- цювання стратегій для створення реальної творчої атмосфери в колективі педагогів-словесників міста чи району. Використання акмеологічних підходів у роботі як з учителями, так і з учнями сприяє створенню нового світорозуміння, оволодіння мистецтвом життєтворчості, а відтак ефективного виконання життєвих і соціальних ролей. Чим потужніший творчий ресурс людини, тим легше їй здолати життєві труднощі та кризові настрої, оволодіти новими професійними якостями.
Концепція профільного навчання