Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Побудова діаграм у програмі Excel
на правах рекламы

Побудова діаграм у програмі Excel

Розглядати довгі рядки й стовпчики цифр - досить нудне заняття. Для внесення різноманітності і надання табличним даним привабливого вигляду застосовують форматування. Та все-таки, що б Ви не робили - цифри залишаться цифрами. Інша річ, коли представити дані таблиці у вигляді діаграми чи графіка.
В Excel існує ряд стандартних типів діаграм, які можна використовувати як відправні точки для створення власних діаграм. Діаграми можна розміщувати на тих же аркушах, де розміщені вихідні дані (ті дані, по яких побудована діаграма). Такі діаграми називають впровадженими. Крім того, діаграму можна розмістити на окремому аркуші, який називають діаграмним аркушем. Excel полегшує представлення всіх даних або їх частини у вигляді діаграм декількох видів. Більше того, діаграма автоматично обновляється при зміні вихідних даних і, навпаки, при зміні самої діаграми вихідні дані теж змінюються.
Діаграма - це графічно представлена залежність однієї величини від іншої. За допомогою діаграм взаємозв\'язок між даними стає більш наочним. Діаграми полегшують порівняння різних даних.
Більшість діаграм впорядковують дані по горизонтальній (вісь категорій) і вертикальній осях (вісь значень). Окремі елементи даних називають точками. Декілька точок утворюють послідовність даних.
Заголовки стовпчиків і рядків утворюють координатну сітку на робочому аркуші, за допомогою якої можна визначити адресу кожної клітинки. На діаграмі аналогічну роль відіграють осі X та Y.
Вісь X - це вісь категорій. її ще називають віссю незалежних змінних.
Вісь Y називають віссю значень. На діаграмі з попереднього малюнка по осі Y відкладена реалізація у тисячах гривень. Кожен відрізок між поділками на цій осі відповідає продажу на 2 млн гривень.
Точки на діаграмі відповідають значенням місячних об\'ємів продаж. У різні місяці показник продаж змінюється. Іншими словами, залежить від місяця. Тобто, це залежна змінна. Тому вісь Y називають віссю залежних змінних або віссю значень.
Гарним помічником у побудові діаграм є майстер діаграм. Він виконує основну частину роботи зі створення діаграм. Все, що треба робити Вам, це вибирати дані і приймати по ходу деякі нескладні рішення. У вікні майстра діаграм (шаг 1 виз 4) представлені 14 типів стандартних діаграм, а кожен тип стандартної діаграми має ще по декілька видів.
Створення діаграми
1. Виділити дані, з якими необхідно побудувати діаграму. Можна включити в діапазон імена груп комірок.
2. Натиснути кнопку «Майстер діаграм».
3. В діалоговому вікні «Майстер діаграм» вибрати тип і вид діаграми.
4. Натиснути кнопку «Далі».
5. В другому діалоговому вікні на вкладці «Діапазон даних» можна вибрати (або змінити) діапазон даних листа, що використовується для діаграми, за допомогою поля «Діапазон». Якщо перед початком роботи з майстром діаграм дані не були виділені, то, використовуючи це поле, можна їх виділити зараз. Якщо діалогове вікно перекриває необхідний діапазон комірок, то його можна перемістити або скористатися кнопкою «Згорнути»/«Розгорнути». Уточнити орієнтацію діапазону даних діаграми за допомогою перемикачів рядків і стовпчиків.
6. Після перевірки і зміни всіх необхідних параметрів натисніть кнопку «Далі».
7. У третьому діалоговому вікні є шість вкладок:
« Заголовки » - вводиться назва діаграми та назви координатних осей.
« Осі» - дозволяє вибрати способи відображення написів на осях.
« Лінії сітки » - для спрощення роботи із значеннями діаграми можна добавити основні та проміжні
• лінії.
« Легенда » - можна розмістити на діаграмі у вибраному місці пояснюючий текст.
«Підписи даних» - залежно від типу створюваної діаграми можна використовувати різні підписи даних, які представляють собою мітки діаграми, що вказують дійсне значення точки даних.
«Таблиця даних»- дозволяє добавляти в створювану діаграму таблицю з даними. Ця таблиця розміщується поруч з діаграмою і відображає її реальні значення, що використовується для її побудови.
8. Виконавши установку необхідних параметрів на кожній із вищеперерахованих вкладок, потрібно натиснути кнопку «Далі».
9. На останньому етапі роботи майстра діаграм визначається місцезнаходження створеної діаграми. її можна вмонтувати як об\'єкт робочого листа або створити окремий діаграмний лист в робочій книзі.
Модифікація діаграм
Майстер діаграм може використовуватися не тільки для створення діаграм, але й для їх зміни. Кожен етап його роботи можна пройти окремо, використовуючи команди меню «Діаграма» (для його появи необхідно виділити діаграму).
- Команда «Тип діаграми» відкриває діалогове вікно першого етапу роботи майстра діаграм, що дозволяє змінити тип діаграми.
- Команда «Початкові дані» відкриває діалогове вікно другого етапу, де можна визначити використовувані для побудови діаграми дані.
- Команда «Параметри діаграми» відкриває діалогове вікно третього етапу, що дозволяє встановити параметри форматування і відображення діаграми.
- Команда «Розміщення» відкриває діалогове вікно четвертого етапу, в якому можна вибрати робочий лист книги для розміщення діаграми або включити її в окремий діаграмний лист.
Форматування діаграм
Заголовки і написи на діаграмах
Щоб форматувати заголовки і написи, виконати такі дії:
- Клацнути правою кнопкою миші на заголовку або напису і вибрати команду «Формат» із меню, що з\'явиться;
- У вікні діалогу «Формат» клацнути на вкладці «Вирівнювання» і вибрати потрібні варіанти із списків «Погоризонталі» і «По вертикалі»\' ;
- Мишею встановити положення напису у вікні «Орієнтація» або ввести точне значення у градусах;
- Клацнути на кнопці «ОК».
Осі координат на діаграмах
Щоб змінити параметри осей координат (тип осі, стиль лінії, мітки поділок, підписи біля поділок і шкала), слід виконати такі дії:
- клацнути правою кнопкою на осі, формат якої треба змінити, і вибрати команду «Формат осі» із меню;
- у вікні діалогу «Формат осі» клацнути на вкладці «Вид» і вибрати потрібні параметри;
- вибрати параметри для міток поділок в областях «Основні» і «Проміжні»;
- в області «Мітки ділень» задати спосіб розташування підписів біля поділок;
- якщо у полі «Зразок» відображається саме те, чого хотілося, натиснути кнопку «ОК».
Числа на діаграмах
Якщо дані, на основі яких створена діаграма, мають певний формат, то такий формат вони матимуть і на діаграмі. При необхідності числа на діаграмах можна форматувати точно так, як на робочому листі. Для цього треба виконати такі дії:
- клацнути правою кнопкою на числі, формат якого треба змінити, і вибрати команду «Формат» із меню;
- у вікні діалогу «Формат» клацнути на вкладці « Число» і вибрати числовий формат у списку зліва;
- вікно форматування зміниться і покаже варіанти вибору. Задати потрібні параметри і клацнути кнопкою «ОК».
Приклади типів діаграм
Гістограма показує зміну даних за певний проміжок часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних. Категорії розташовуються по горизонталі, а значення - по вертикалі. У такий спосіб приділяється більше уваги змінам у часі.
Лінійчата діаграма відображає співвідношення окремих компонентів. Категорії розташовані по горизонталі, а значення - по вертикалі. У такий спосіб приділяється більше уваги співставленню значень і менше змінам у часі.
Графік показує тенденції зміни даних за рівні проміжки часу.
Кругова діаграма показує як абсолютну величину кожного елемента ряду даних, так і його внесок у загальну суму. На круговій діаграмі може бути представлений лише один ряд даних. Таку діаграму використовують, коли треба виділити значення якого небудь елемента серед інших елементів. Для полегшення роботи з маленькими долями діаграми в основній діаграмі їх можна об\'єднати в один елемент, а потім розбити їх в окрему діаграму поруч з основною.
Кільцева діаграма показує внесок кожного елемента в загальну суму, але, на відміну від кругової, вона може містити декілька рядів даних. Кожне кільце в кільцевій діаграмі представляє собою окремий ряд даних.