Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Фінансові функції у програмі Excel
на правах рекламы

Фінансові функції у програмі Excel

У програму Excel вбудовано багато різноманітних функцій: статистичні, логічні, математичні, текстові, фінансові та інші.
Фінансові обчислення, зазвичай, являють собою рутинну обробку нескінченного ряду таблиць і стомлюючу роботу з калькулятором. Майстер функцій програми Excel позбавить Вас від таких проблем.
Фінансові функції призначені для розрахунку фінансових операцій по кредитах, депозитах і позиках. Розрахунки по цих функціях основні на тимчасовій вартості грошей і враховують не рівноцінність вартості грошей в різні моменти часу. Використовуючи ці функції, можна робити такі обчислення:
- визначення нарощеної суми (майбутньої вартості);
- визначення початкового значення (поточної вартості);
- визначення терміну виплати і процентної ставки;
- розрахунок періодичних виплат, пов\'язаних із погашенням позик.
Фінансові функції використовують для розв\'язування задач планування фінансової діяльності, визначення прибутків, аналізу вигідності капіталовкладень, кредитно-інвестиційної політики тощо. Інвестицією називається вкладання грошей у деякий бізнес на певних умовах. Позика у банку називається кредитом, а внесок на рахунок в банк - депозитом. Надходження грошей від деякого бізнесу називають рентою.
Розглянемо основні параметри фінансових функцій і їхні скорочені назви:
• процентна ставка (ПС) виражається у відсотках і може бути добовою, місячною, річною тощо;
• кількість періодів (КП) кожний тривалістю добу, місяць, рік тощо;
• періодична виплата (ПВ) - сума, яку виплачує клієнт що періоду (це від\'ємне число) або сума, яку отримує клієнт щоперіоду (це додатне число);
• сума внеску (СВ) - сума інвестиції, капіталовкладення, початкового внеску (це від\'ємне число або нуль);
• тип операції (Т) - число 0, якщо виплата здійснюється в кінці кожного періоду і число 1, якщо на початку.
Розрізняють кредитну і депозитну процентні ставки, кредитна ставка є вищою за депозитну. Процентна ставка має бути узгодженою з тривалістю періоду, наприклад, річна ставка 60% рівносильна місячній ставці 5%.
Оцінка помісячних виплат.
Функція ППЛАТ використовується для аналізу різноманітних позик. Розглянемо такий приклад. Ви берете дев\'ятипроцентну п\'ятнадцятирічну позику в 150 000 000 гривень, яку разом із відсотками будете погашати кожного місяця за формулою складних процентів (тобто, проценти на ту суму, яку Ви вже виплатили, нараховуватись не будуть). Вам треба обчислити суму помісячних виплат. Скористаємось для цього функцією «ППЛАТ», але для цього приведемо всі дані до місячної норми. Процентна ставка річна, тому для отримання місячної розділимо її на 12 (9% / 12 = 0,0075). Термін, на який взято позику - 15 років, тому з урахуванням дванадцяти виплат на рік, отримаємо 12*15=180. Виділяємо клітинку В6 і викликаємо майстра функцій. Із категорії «Фінансові» вибираємо функцію «ППЛАТ» і в її поля вводимо аргументи так, як показано на малюнку:
Норма - адреса клітинки, де записана величина місячної процентної ставки, Кпер - адреса клітинки, де записана загальна кількість виплат, а Нз - адреса клітинки, де вказана сума позики (з мінусом тому, що її треба повернути).
Після введення всіх даних у полі «Значення» діалогового вікна функції «ППЛАТ» з\'явиться сума помісячних виплат. Після натискання кнопки «Готово» ця ж сума з\'явиться і у виділеній Вами клітинці В6.
Приведене або поточне значення (ПЗ) - це сьогоднішній об\'єм внеску, який буде повернуто в майбутньому, зменшений на величину вибраної процентної ставки. Майбутнє значення (БЗ) - це об\'єм сьогоднішнього внеску колись у майбутньому, підвищений на величину процентної ставки. Чисте приведене значення (НПЗ) являє собою різницю між потоком майбутніх виплат і початковим внеском. НПЗ дає відповідь на питання: « Скільки цей внесок коштує РЕАЛЬНО? ».
Функції ПЗ (Приведене значення) та НПЗ (Чисте приведене значення) використовуються в обчисленнях, ідея яких досить проста: гривні (долари, марки, ...)із часом обезцінюються і через рік будуть коштувати менше, ніж сьогодні.
Припустимо, Ви виграли в лотерею 100 000 гривень! Але цей виграш буде Вам виплачуватись упродовж п\'яти років. Ви будете отримувати по 10 тисяч в рік перші три роки і по 35 тисяч в рік останні два роки. Так чому ж Ви не на сьомому небі від радощів? Тому, що насправді не отримаєте 100 тисяч гривень. Але якщо взяти три рази по 10 тисяч та додати два рази по 35 тисяч, то отримаємо рівно 100 тисяч. Але, скориставшись функцією НПЗ, Ви переконаєтесь, що це все-таки не так.
Отже, в рядку «Значення» ви бачите суму 72 855,43. Це не зовсім 100 тисяч, чи не так? Але і це ще не все. Треба обчислити чисте приведене значення для інвестиції в лотерею, тому треба врахувати ще й початкові витрати. На купівлю лотерейного квитка було витрачено ще 10 гривень. Отже:
НПЗ = (інвестиція) + ПЗ потоку виплат.
-10 + 72 855,43 = 72 845,43
НПЗ обчислюють саме так. У цьому випадку значення інвестиції від\'ємне, тому, що це були витрачені гроші. Це значення не було включене в діапазон функції НПЗ, оскільки ці гроші були вже заплачені. Функція обчислює майбутні виплати через регулярні проміжки часу.
Якщо Ви дасте мені зараз 1000 гривень, я піду в банк і покладу їх на свій ощадний рахунок. Нехай нарахування по внеску складуть 3% річних. Таким чином, через рік внесок складе 1030 гривень, а при складному відсотку навіть трохи більше (за умови, що банк не лопне!). Це так зване майбутнє значення. Сьогодні ж ці майбутні 1030 гривень коштують 1000 гривень. Тисяча гривень - це приведене чи поточне значення. Отже, якщо я обіцяю повернути 1000 гривень через рік, то Ви будете обдурені. А все тому, що через рік 1000 гривень буде коштувати тільки 970 гривень. Ви повинні настояти на поверненні 1030 гривень, щоб повернути собі через рік фактично 1000 гривень.
Функція БЗ використовується для визначення майбутньої суми вкладу з періодичними постійними виплатами і постійною процентною ставкою. За її допомогою можна обчислити:
- Майбутню вартість вкладу, зробленого один раз;
- Майбутню вартість серії періодичних вкладів.
Норма - процентна ставка за період.
Число періодів - загальна кількість виплат.
Виплати - сума вкладень, які здійснюються в кожен період.
НЗ - загальна сума всіх виплат.
Тип - це число 0 або 1 (нуль вказує на те, що виплати здійснюються у кінці періоду, а одиниця - на початку періоду).
Розглянемо такий приклад. Кожного року, впродовж 4 років, Ви збираєтесь вкладати в банк 3000 грн. Скільки грошей буде на рахунку в кінці четвертого року, якщо є два варіанти вкладення грошей:
1) На початку кожного року під 26% річних;
2) У кінці кожного року під 38% річних.
Для першого варіанта використаємо функцію «БЗ» із аргументами Норма - 26%, ЧП - 4, Виплата --3000, Тип - 1. Відповідь - 22105,35. Для другого варіанта - Норма - 38%, ЧП - 4, Виплата - -3000, Тип - 0. Відповідь - 20737,42.