Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Текстовий процесор Word.
на правах рекламы

Текстовий процесор Word.

Історично папір є основним засобом обміну інформацією між людьми. Комп\'ютер значно підвищив можливості електронного обміну інформацією, але документи, представлені у паперовому вигляді, і сьогодні мають особливу цінність, хоча б тому, що на них можна поставити підпис і печатку.
При підготовці текстових документів за допомогою комп\'ютера використовуються три основні групи операцій; Операція вводу дозволяє перевести текст із його зовнішньої форми в електронний вигляд, тобто у файл, який зберігається в комп\'ютері. Під вводом розуміють не лише набір з клавіатури, а і сканування паперового оригіналу із подальшим розпізнаванням. Редагування - процес внесення змін і доповнень в уже існуючий документ. Введення і редагування часто здійснюються паралельно. Форматування - зміна типу, розміру і нарису шрифту, вирівнювання абзаців, задання відступів та інтервалів і т.д. Команди форматування визначають, який вигляд матиме текст на екрані чи папері після його роз друкування.
Для роботи з текстами використовуються спеціальні програми: текстові редактори, текстові процесори і видавничі системи. Текстові редактори призначені лише для введення і редагування тексту. Вони використовуються у тих випадках, коли зовнішній вигляд тексту не має особливого значення. Прикладом текстового редактора є вже знайомий Вам Блокнот (Пуск\\Програми\\Стандартні\\Блокнот). Текстові процесори, крім введення і редагування, дозволяють ще й форматувати текст. Прикладом текстового процесора є програма Word, яку випустила компанія Microsoft. Видавничі системи використовуються для верстки книжок, журналів, брошур, рекламних буклетів і т.д. Основною відмінністю видавничих систем від текстових редакторів і процесорів є те, що вони призначені не для введення і редагування тексту, а, в першу чергу, для форматування документа і створення оригінал-макета, який потім розмножують поліграфічними способами. Прикладами видавничих систем є програми Page Maker, QuarkXPress та ін.
Вигляд текстових документів, які виходять зі стін установи, є одним із факторів, за яким роблять висновки про потенційні можливості ділових партнерів. Текстовий процесор Microsoft Word - визнаний у світі програмний продукт. Його застосування знімає всі питання з підготовки і оформлення документації, як у плані автоматизації робіт, так і за зовнішнім виглядом текстів.
Вікно програми Word типове для Windows - додатків і містить елементи для редагування і форматування текстів.
1. Рядок заголовка містить кнопку системного меню програми (W), назву програми (Word), назву документ (Документ 2) та кнопки управління вікном програми.
2. Рядок меню містить декілька груп команд.
3. Панель інструментів \"Стандартна\" містить ряд кнопок, при натисканні яких виконуються певні команди для роботи з документом. Більшість кнопок повторюють найбільш уживані команди меню.
4. Панель інструментів \"Форматування\" містить ряд \"віконець\" і кнопок для форматування виділеного фрагмента тексту.
5. Горизонтальна лінійка призначена для контролю розміщення тексту на сторінці і керування процесом форматування. За її допомогою також можна встановлювати поля, відступи і позиції табуляції.
6. Основну частину вікна займає робоча область. Чим більше місця вона займає, тим краще працювати з програмою. У робочій області відображається і редагується документ.
7. Інформаційний рядок розташований у нижній частині вікна Microsoft Word. У ньому виводяться різні повідомлення й довідкова інформація.
8. Смуги прокручування (вертикальна і горизонтальна) розташовані в правій і нижній частині вікна програми. Вони призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикалі та по горизонталі. Переміщення по документу з використанням смуг прокручування здійснюється за допомогою миші.

Створення нового документа


Новий документ створюється автоматично при запуску програми Word. Але часто виникає потреба створити інший новий документ. Для цього можна натиснути кнопку \"Створити\" на панелі інструментів
Стандартна, або із меню Файл вибрати команду \"Створити\".

Відкриття документа


Для відкриття вже існуючого документа треба натиснути кнопку \"Відкрити\" на панелі інструментів
Стандартна, або із меню Файл вибрати команду \"Відкрити\". У вікні \"Відкриття документа\" у списку \"Папка\" вибирають диск, папку і потрібний файл. У програмі Word можна одночасно відкрити декілька документів, кожен з яких розміститься у своєму власному вікні. Вікна документів можна переміщати, змінювати їх розмір. Кожне вікно можна розділити на дві частини, вибравши із меню \"Вікно\" команду \"Розбити вікно\". Перейти від одного вікна до іншого можна за допомогою меню \"Вікно\", вибравши ім\'я потрібного файлу, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F6.
Крім того, Word «пам\'ятає» чотири документи, які відкривались останніми. їх імена знаходяться у нижній частині меню Файл. Для відкриття такого документа треба розкрити меню Файл і клацнути на імені потрібного файлу.

Збереження документа


Для того, щоб створений чи змінений вами документ записався на диск у вигляді файлу, його треба зберегти. Для цього можна натиснути кнопку \"Зберегти\" на панелі інструментів Стандартна, або ж вибрати команду \"Зберегти\" із меню Файл. Якщо файл зберігався перший раз, то треба буде ввести його ім\'я і вибрати потрібний диск і папку. Якщо ви захочете зберегти копію файлу під іншим ім\'ям, то із меню Файл треба вибрати команду \"Зберегти як...\" і ввести ім\'я файлу.