Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Форматування тексту
на правах рекламы

Форматування тексту

Основні параметри форматування абзаців встановлюється за допомогою діалогового вікна \"Абзац\" пункту меню \"Формат\" або контекстного меню абзацу.
Якщо змінюється формат одного абзацу, то немає необхідності виділяти його цілком, досить помістити в нього курсор мишки або виділити фрагмент абзацу. Якщо змінюється формат кількох абзаців, то також нема необхідності виділяти їх повністю: досить, щоб виділений фрагмент частково охоплював змінюваний абзац.
Діалогове вікно \"Абзац\" містить дві вкладки: \"Відступи та інтервали\" і \"Положення на сторінці\".
Вкладка \"Відступи та інтервали\":
Група опції \"Відступ\" уможливлює керувати положенням тексту абзацу відносно полів сторінки. В полях Зліва та Праворуч задається відступ відповідно лівого та правого полів сторінки. Для того, щоб текст зайняв частину поля сторінки, допускається використовувати негативне значення.
Опція \"Перший рядок\" регулює відступи в абзаці. Можливі такі її значення:
(Ні) - відступи відсутні;
\"Відступ\" - використовується відступ для першого рядка;
\"Виступ\" - використовується відступ для всіх строк абзацу, окрім першої.
В полях Перед та Після задається відстань відповідно перед першим рядком абзацу та після останнього рядка абзацу.
Опція, Міжрядковий управляє міжрядковим відступом усередині абзацу. Можна вибрати одне з наступних значень:
- Одинарний - відстань, що дорівнює висоті шрифту плюс деякий додатковий простір (Ctrl-f-1);
- Полуторний - відстань в 1,5 рази, що перевищує те, яке було б при значенні опції \"Одинарний\" (Ctrl+5);
- Подвійний - відстань, що перевищує в два рази те, яке було б при значенні опції \"Одинарний\" (Ctrl+2).
- Мінімум - інтервал, який вибирається у точності рівновказаному в полі \"Значення\".
- Множник - відстань формується множенням одинарного інтервалу на множник, вказаний в полі значення.
Поле Вирівнювання служить для вибору способу вирівнювання абзацу: по лівому краю (Ctrl+L); по центру (Ctrl+E); по правому краю (Ctrl+R); no ширині (Ctrl+J).
Також можна використовувати панель інструментів Форматування.
Друга вкладка діалогового вікна \"Абзац\" відповідає за контроль висячих рядків, управління нумерацією рядків і розривами сторінок.
Також можна заборонити розривати абзац на наступну сторінку або після кожного абзацу робити примусовий розрив сторінки.
Процедура форматування символів включає: вибір типу, накреслення, розміру і кольору шрифту; встановлення інтервалів між символами; вибір засобу анімації (обрамлення, виділення) окремих слів та фрагментів тексту; введення в текст спеціальних символів тощо.
Вибір типу і розміру шрифту.
Взагалі ця процедура виконується за командою Формат - Шрифт, що зумовлює появу на екрані вікна «Шрифт» із трьома вкладками: «Шрифт», «Інтервал» та «Анімація». Вікно шрифтів із вкладкою «Шрифт» має вигляд, ідентичний вікну пошуку шрифту. Вкладка «Шрифт» надає користувачеві широкі можливості шрифтового оформлення тексту, такі як:
• вибір типу шрифту (Times New Roman, Baltica, Arial, Symbol та ін.) і варіанта його накреслення («звичайний», «курсив», «напівжирний» або «напівжирний курсив»);
• установлення або вибір із списку шрифту потрібного розміру в пунктах (від 8 до 72 пт, 1 пт - приблизно 0,35 мм);
• задания параметрів підкреслення елементів тексту («одинарне», «тільки слова», «подвійне», «пунктирне», «товстою лінією» таін.);
• керування спецефектами оформлення тексту («закреслення», «подвійне закреслення», «верхній індекс», «нижній індекс», «з тінню» та ін.).
Вибір значень параметрів залежить від призначення і характеру документа.
Вкладка «Інтервал» вікна «Шрифт» використовується для встановлення масштабу шрифту, міжсимвольних інтервалів і зсуву символів відносно базової лінії тексту. Міжсимвольний інтервал вибирається зі списку «Інтервал» («звичайний», «розріджений», «ущільнений»). За замовчуванням системою призначається інтервал «Звичайний», Його зміна у більший або менший бік виконується лічильником. Позиція символів відносно лінії, на якій вони розташовуються («вверх», «вниз», «нема»), задається в списку «Зміщення» і також регулюється лічильником. Вкладка «Анімація» вікна «Шрифт» містить список спецефектів, що привертають увагу користувача до певного слова, абзацу або фрагмента тексту («червоні мурашки», «мерехтіння», «миготливий фон», «неонова реклама», «феєрверк», «чорні мурашки»). Анімація діє тільки під час перегляду документа на екрані монітора, на папері її не видно. Більшість із наведених вище параметрів шрифту можуть швидко активізуватися за допомогою кнопок панелей інструментів або комбінацій клавіш керування.
Форматування тексту за допомогою діалогового вікна \"Списки\":
нумерований; маркований; багаторівневий.
Номери в списку автоматично корегуються при внесенні нового елемента.
Для того, щоб створити список потрібно виділити ті абзаци які потрібно зробити елементом списку, або встановити курсор мишки в той абзац, з якого буде починатися список.
Потім вибрати пункт меню Формат команда \"Списки\", або контекстного меню. Відкриється діалогове вікно натиском Л KM і обрати команду Змінити, в діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати \"Знак\" (Маркер) і в представленому списку вибрати те, що потрібно. Треба перейти на потрібну вкладку цього вікна та вибрати потрібний вид нумерації. Якщо вибрана вкладка \"Маркований список\", і в запропонованих маркерах нам нічого не потрібно, слід вибрати якийсь один.
При макетуванні документа, у видавничій справі дуже часто використовують форматування (верстку) по колонках. У Word в колонках можна розмістити як весь документ, так і лише його частину. Зрозуміло, що текстовий редактор не може мати всіх можливостей верстки тексту по колонках, як у професійних видавничих системах, але початкові можливості у Word все-так є.
Для того, щоб розмістити текст документа по колонках, потрібно спочатку виділити цей текст (якщо він вже створений). Тоді можна вибрати піктограму зі стандартної панелі інструментів. В результаті чого відкриється вікно, в якому імітується вигляд колонок. Помістивши в нього курсор мишки і натиснувши ЛКМ, слід вибрати потрібну кількість колонок. Після цього відпустити клавішу. На горизонтальній розмірній лінійці показуються межі колонок.
Описаний вище спосіб створення колонок не дозволяє вибрати при створенні параметрів форматування. Якщо користувачу потрібно встановити інші параметри форматування, то необхідно скористатися головним меню. Для цього в пункті меню Формат потрібно вибрати команду Колонки. В результаті - відкривається однойменне вікно.
В розділі \"Тип\" можна вказати кількість колонок, що будуть розміщені на одній сторінці: одна, дві, три або дві колонки різної ширини. Якщо кількість колонок повинна перевищувати три, то їх слід вказувати у полі \"Число колонок\".
Розділ \"Ширина і проміжок\" встановлює ширину колонок та відстань між ними. Якщо вибрати опцію Колонки однакової ширини, то ширина всіх колонок буде однаковою.
Форматування абзаців за допомогою лінійки
Поля сторінки визначають порожній простір між текстом і краями сторінки. На кожній сторінці є чотири поля: ліве, праве, верхнє і нижнє. Встановлення нових полів сторінки спричинить за собою зміни полів у всьому документі, при наявності одного розділу, або тільки в поточному розділі (якщо їх кілька).
Найпростіше встановити поля - за допомогою миші й лінійки. Щоб вивести лінійку, виберіть команду \"Вигляд - Лінійка\" або встановіть курсор миші біля верхнього краю робочої області.
Використовувати лінійку для зміни полів можна тільки в режимі розмітки сторінки. У цьому режимі Word відображає горизонтальну лінійку вгорі робочої області і вертикальну лінійку вздовж лівого краю сторінки. Це дозволяє встановлювати ліве/праве поле і верхнє/нижнє поле за допомогою лінійки.
На кожній лінійці біла смужка показує поточний стан полів сторінки. Для зміни лівого чи правого поля встановіть курсор миші на маркер відповідного поля на горизонтальній лінійці (курсор перетвориться в стрілку, спрямовану праворуч та ліворуч). Потім перетягніть курсор на нову позицію. Для зміни верхнього чи нижнього поля проробіть ті ж самі дії за допомогою вертикальної лінійки.
Границі полів на горизонтальній лінійці визначаються краями білої смужки, а не маленькими трикутниками маркерів-відступів. Тільки якщо курсор миші змінився на стрілку, спрямовану у два боки, знайте - Ви знайшли край поля.
Відступ абзацу або маркованого фрагмента регулюється на лінійці трикутним маркером, направленим вістрям вгору. Величина відступу першого «червоного» рядка абзацу задається положенням маркера, направленого вістрям вниз, на верхньому кордоні лінійки. Для переміщення табулятора по лінійці покажчик миші фіксують на табуляторі і протягують, натиснувши ліву клавішу миші.
Колонтитул - дані, які розміщуються над (під) текстом кожної сторінки. Ці дані можуть включати назву документа, прізвище автора, дату створення документа. Колонтитул використовують для розміщення номера сторінки.
Для створення колонтитула необхідно виконати команду \"Вигляд - Колонтитули\".
Під рядком меню з\'являється панель інструментів \"Колонтитули\".
Крайня ліва кнопка слугує для переключення між верхнім і нижнім колонтитулом. П\'ята за порядком кнопка слугує для вставлення в колонтитул номера сторінки, шоста - дати, сьома - часу. Восьма кнопка дозволяє перейти у вікно діалогу \"Параметри сторінки\" і встановити відстань від верхньої межі сторінки до верхнього колонтитула і від нижньої межі сторінки до нижнього колонтитула. Наступна кнопка дозволяє показувати/ховати текст документа при роботі з колонтитулами. Крайня права кнопка слугує для виходу в попередній режим перегляду документа.
Області колонтитулів обмежені штриховими лініями, що не друкуються. Для розміщення інформації в колонтитулі потрібно помістити курсор в область колонтитула і набрати текст або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів \"Колонтитули\". Інформація, введена в колонтитул всього однієї сторінки, з\'являється в колонтитулах всіх сторінок.
Вилучення номерів сторінок
Для вилучення номерів сторінок необхідно:
• виконати команду \"Вигляд - Колонтитули\"; виділити номер сторінки в колонтитулі і натиснути клавішу [Dei];
• натиснути кнопку \"Закриття панелі\" на панелі інструментів \"Колонтитули\".