Офіційний сайт Філії Новобузького
Центру профільного навчання ЗОШ №1

 
» Контроль стану акумуляторної батареї
на правах рекламы

Контроль стану акумуляторної батареї

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ТЕМА : Контроль стану акумуляторної батареї. Заміна плавких запобіжників. Методика знаходження пошкоджень в електричному ланцюгу та способи їх усунення.

МЕТА : Навчити учнів перевіряти справність АКБ і проводити її ТО.

ОБЛАДНАННЯ : інструкційно-технологічна карта, плакати з будови акумуляторної батареї, схема електрообладнання автомобіля, діючий стенд електрообладнання, робо­чий акумулятор, зарядний пристрій, ареометр, навантажувальна вилка, електроліт, ди­стильована вода, скляна або ебонітова посудина, скляна паличка, плавкі запобіжники, авометр, контрольна лампочка, набір інструментів.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ :

дотримуватися правил безпеки в лабораторії при проведення лабораторних робот .

інструмент при проведення повинен бути в справному стані .

одяг повинен бути застебнутий і не мати звисаючих частин .

при виконані роботи забороняється користуватися відкритим вогнем .

Не допускати попадання електроліту на шкіру і одяг у випадку попадання електроліту на шкіру необхідно змити великою кількістю води і нейтралізувати дію кислоти 5-10% розчином питної соди .

Виконання лабораторно-практичної роботи

1. Перевірити готовність до виконання практичної роботи. Засвоїти зміст інструкційної карти. Вміти послідовно виконати завдання.

2. Дотримуватись технології демонтажних робіт, правил безпеки при виконанні самостійної роботи.

3. Дотримуватись послідовності і правильності монтажних робіт. Перевірити якість виконання завдання. Усунути помічені недоліки. Звернути увагу на дотримання правил безпеки праці.

4. Здійснити кінцевий контроль якості монтажних робіт. Відповісти на контрольні запитання. Здати робоче місце та інструмент.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ .

1. Перевірити стан і виконати ТО АКБ . Для цього зняти АКБ з автомобіля очистити від пилі і грязі . електроліт , який може бути на поверхні батареї витерти ганчіркою змоченою в 10 % розчин питної соди . За допомогою щіток очистити вивідні штирі і клеми АКБ і змазати їх технічним вазеліном , або солідолом . Оглянути моноблок АКБ на наявність тріщин .

2. Викрутити пробки і дротом прочис­тити вентиляційні отвори.

3. Перевірити рівень електроліту , для чого відкрутити пробки і з допомогою мірної трубки перевірити рівень при необхідності долити дистильованої води

4. Перевірити за допомогою ареометра густину електроліту в кожній банці і при необхідності зарядити АКБ .

5. Перевірити напругу за допомогою навантажувальної вилки , для цього необхідно включити відповідний навантажувальний опір в залежності від ємкості АКБ і притиснути ніжки вилки до штирів акумулятора і в кінці п’ятої секунди заміряти напругу вона повинна бути не менше 1,7В , а АКБ 10,2 В.

6. Дані замірів занести в таблицю :

№ банки АКБ

Рівень

Електроліту , мм

Густина

Електроліту , г/см3

Напруга

В

1

2

3

4

5

6

7. Зробити висновок про технічний стан АКБ .

8. Якщо напруга і густина не відповідають нормальним значенням ( Густина 1,25-1,27 г/см3 , напруга 1,7-2 В , або 10,2-12 В для АКБ) то даний акумулятор або АКБ необхідно зарядити струмом І= 0,1С , де С-ємкість АКБ

9. Повторити заміри якщо вони не зміняться то АКБ непридатна для використання .

10.Для знаходження місця короткого замикання або обриву в електричному колі користуються вольтметром або контрольною лампочкою, розрахованими на робочу на­пругу в колі електрообладнання автомобіля. При короткому замиканні лампочку вмика­ють замість перегорілого запобіжника, а потім послідовно (починаючи від споживача) відключають окремі ділянки кола доти, поки контрольна лампочка не згасне — несправ­ною є ділянка між останніми відключеними точками кола.

При обриві кола контрольну лампочку треба вмикати паралельно до споживача і, залишаючи ввімкненим один кінець проводу, який з'єднує її з масою, замикати ним коло в різних точках, загоряння лампочки вкаже на те, що місце обриву знаходиться між двома останніми точками її вмикання.

11. Відповісти на контрольні запитання .

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ :

1.Яке призначення АКБ ?

2.Яка густина електроліту повинна бути для нашої кліматичної зони ?

До якого мінімальної напруги може знизитись напруга в акумуляторі і в АКБ в цілому ?

4.Що таке ємкість акумуляторної батареї ?

5. Що таке сульфітація пластин АКБ ?

Після виконання роботи учень повинен :

ЗНАТИ : Як перевірити справність АКБ , які роботи виконуються під час ТО АКБ . основні несправності і способи їх усунення

ВМІТИ : Проводити перевірку справності АКБ її ТО , визначати несправність і способи усунення .


Концепція профільного навчання