Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Порядок видачі посвідчень водія та позбавлення права на керування транспортними засобами
на правах рекламы

Порядок видачі посвідчень водія та позбавлення права на керування транспортними засобами

- Посвідчення водія на право керування транспортним засобом однієї з категорій видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку
відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції. Документом, що засвідчує проходження підготовки і перепідготовки водіїв транспортних засобів, є свідоцтво .
Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції, видане свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних
засобів вважається дійсним протягом 10 років з дня закінчення закладу.
- Іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, складають у місцевих реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції тільки ті особи, місце проживання яких
зареєстроване на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Рішення про допуск до складення іспитів осіб, місце проживання яких зареєстроване на території інших адміністративно-територіальних одиниць або в іншій державі, можуть приймати керівники управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
Військовослужбовці строкової військової служби допускаються до складення іспитів у державтоінспекції за місцем дислокації військових частин.
- Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1, С, D1 і D видаються особам, які склали в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції теоретичний і практичний іспити, категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE - практичний, а на право керування трамваєм або тролейбусом - теоретичний іспити.
Під час теоретичного іспиту перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою підготовки. Результати складеного теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом трьох місяців.
Під час практичного іспиту перевіряються навички керування транспортними засобами відповідних категорій.
- Якщо особа під час теоретичного іспиту не підтвердила знання Правил дорожнього руху, то посвідчення водія вилучається, а повторний іспит призначається не раніше ніж через п\'ять днів.
- Позбавлення водіїв права на керування транспортними засобами проводиться відповідно до законодавства.
Повернення посвідчень водія особам, позбавленим права на керування транспортними засобами, проводиться після складення теоретичного і практичного іспитів. Особам, позбавленим зазначеного права за керування транспортними засобами в стані сп\'яніння, посвідчення може бути повернуто після обов\'язкового проходження медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів. При цьому практичний іспит приймається
екзаменаційною комісією на транспортному засобі тієї категорії, права на керування яким було позбавлено.

Видача і обмін посвідчення водія


-. Особам, які склали теоретичний і практичний іспити, реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції видається посвідчення водія на право керування транспортними
засобами відповідної категорії.
- Учням, які закінчили навчання в технікумі (училищі), коледжі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, що
залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого цим Положенням віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленого зразка.
Посвідчення водія видається після складення особою теоретичного і практичного іспитів у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції. До складення зазначених іспитів допускаються особи, що досягли встановленого цим Положенням віку.
- Посвідчення водія видається особисто під розписку після пред\'явлення паспорта або іншого документа, що його замінює.
- У разі видачі дозволу на право керування транспортними засобами іншої категорії посвідчення водія обмінюється на нове, до якого вносяться відмітки, що були в попередньому посвідченні.
- Обмін посвідчення водія проводиться без складення
іспитів.
- Для відкриття нижчих категорій особа подає до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції довідки про проходження двадцятигодинних курсів навчання керуванню на відповідному транспортному засобі у закладах з підготовки водіїв, підтвердження керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців за однією з відкритих категорій та складає практичний іспит з керування на транспортному засобі нижчої категорії. Можливе одночасне відкриття двох або більше нижчих категорій за наявності відповідних довідок, виданих закладами з підготовки водіїв, та складення практичних іспитів за кожною з таких
категорій.
Нижчими категоріями вважаються:
D1 - до D;
C - до D1, D;
С1 - до С, D1, D;
B - до C1, C, D1, D;
В1 - до В, С1, С, D1, D;
А - до В1, В, С1, С, D1, D;
А1 - до категорії А, В1, В, С1, С, D1, D.
Якщо особа не керує транспортним засобом протягом останніх 12 місяців, відкриття нижчих категорій здійснюється після складення теоретичного та практичного іспитів.
-. У разі втрати посвідчення водія видається нове з відміткою \"Дублікат\". На період оформлення дубліката посвідчення водія видається тимчасовий талон на право керування транспортним
засобом відповідної категорії на два місяці після складення громадянином теоретичного і практичного іспитів. У разі необхідності (надсилання запиту і одержання на нього відповіді,
з\'ясування окремих обставин, які пов\'язані з втратою посвідчення тощо) строк дії талона може бути продовжений на один місяць. Видача дубліката посвідчення водія замість втраченого у зв\'язку із крадіжкою, стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо це підтверджено відповідними документами, проводиться без складення іспитів.