Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Програмне забезпечення ПК
на правах рекламы

Програмне забезпечення ПК

Персональний комп\'ютер, як відомо, є універсальним пристроєм для обробки інформації. Персональні комп\'ютери можуть виконувати будь-які дії з обробки інформації. Для цього необхідно скласти для комп\'ютера на зрозумілій йому мові точну і детальну послідовність інструкцій - програму, як потрібно обробляти інформацію.
Міняючи програми для комп\'ютера, можна перетворити його на робоче місце бухгалтера або конструктора, дизайнера або ученого, письменника або агронома. Крім того, тенденція пониження вартості комп\'ютерної техніки при одночасному рості її продуктивності привела до того, що комп\'ютери стають предметом домашнього ужитку, як, наприклад, телевізор або холодильник, що розширює сферу застосування ПК ще більше. Відповідно, потрібно усе більш різноманітне програмне забезпечення для вирішення завдань в нових сферах застосування ПК.
Безперервне підвищення потужності персональних комп\'ютерів, периферійних пристроїв, а також розвиток засобів зв\'язку дає розробникам програмного забезпечення все більше можливостей для максимально повного задоволення запитів кінцевих споживачів. Це і графічний інтерфейс, що став стандартом, для будь-якого ПО, і впроваджені можливості для відправки документів і даних з допомогою Інтернет безпосередньо із застосовної програми (Microsoft Word 97, Exel 97, Access 97 та ін.)і можливість використання комп\'ютера як сховища інформації завдяки появі нових видів накопичувачів великої місткості і малим часом доступу до даних, а також багато інших можливостей і сервісні функції.
Під системним (базовим) розуміється ПО, що включає операційні системи, мережеве ПО, сервісні програми, а також засоби розробки програм (транслятори, редактори зв\'язків, відладчики і ін.). Основні функції операційних систем (ОС) полягають в управлінні ресурсами (фізичними і логічними) і процесами обчислювальних систем. Фізичними ресурсами є: оперативна пам\'ять, процесор, монітор, друкуючий пристрій, магнітні і оптичні диски. До логічних ресурсів можна віднести програми, файли, події і так далі під процесом розуміється деяка послідовність дій, наказана відповідною програмою і використовуваними нею даними.
Мережеве ПО призначено для управління загальними ресурсами в розподілених обчислювальних системах: мережевими накопичувачами на магнітних дисках, принтерами, сканерами, що передаються повідомленнями і так далі до мережевого ПО відносять ОС, що підтримують роботу ПК в мережевих конфігураціях (мережеві ОС), а також окремі мережеві програми (пакети), використовувані спільно із звичайними, не мережевими ОС.
Оболонки операційних систем надають користувачеві якісно новий інтерфейс в порівнянні з тим, що реалізовується операційною системою. Такі системи істотно спрощують виконання часто прошених функцій, наприклад, операцій з файлами. В цілому, програми-оболонки помітно підвищують рівень призначеного для користувача інтерфейсу, якнайповніше задовольняючи потребам користувача.
Програмне забезпечення загального призначення використовується для вирішення певного цільового завдання з проблемної області. Часто такі програми називають додатками, а програмне забезпечення - прикладним. Прикладне ПО може використовуватися в промисловому виробництві, інженерній практиці, наукових дослідженнях, медицині, управління, діловодстві, видавничій діяльності, освіті і так далі

Операційна система MS DOS, структура, призначення блоків.

Операційна система MS DOS має розвинені засоби доступу до усіх апаратних компонент, має досить гнучку файлову систему, засновану на ієрархічній структурі каталогів, зручну командну мову.
Основними компонентами MS DOS є:
· Базова система введення-виводу (БСВВ) - BIOS (Basic Input/Output System);
· Системний завантажувач SB (System Bootstrap) - розміщується у блоці початкового завантаження (Boot Record);
· Модуль розширення BIOS - розташовується в прихованому файлі io.sys;
· Модуль обробки переривань - прихований файл msdos.sys;
· Командний процесор - файл command.com;
· Утиліти, що реалізовують виконання зовнішніх команд MS DOS - файли з розширенням COM, наприклад format.com;
· Драйвери пристроїв - розміщуються у вигляді файлів на диску;
· Інформація про бажані параметри налаштування MS DOS - при необхідності задається у файлі конфігурації config.sys;
По числу одночасно працюючих користувачів на ЕОМ ОС розділяються на розраховані (MS DOS) на одного користувача і розраховані (Unix, Linux, Windows 95 - XP) на багато користувачів
У розрахованих на багато користувачів ОС кожен користувач настроює для себе інтерфейс користувача, тобто може створити власні набори ярликів, групи програм, задати індивідуальну колірну схему, перемістити в зручне місце панель завдань і додати в меню Пуск нові пункти.
У розрахованих на багато користувачів ОС існують засоби захисту інформації кожного користувача від несанкціонованого доступу інших користувачів.
Багатопроцесорні і однопроцесорні операційні системи. Однією з важливих властивостей ОС є наявність в ній засобів підтримки багатопроцесорної обробки даних. Такі засоби існують в OS/2, Net Ware, Widows NT.За способом організації обчислювального процесу ці ОС можуть бути розділені на асиметричні і симетричні.
Однією з найважливіших ознак класифікації ЕОМ є розділення їх на локальні і мережеві. Локальні ОС застосовуються на автономних ПК або ПК, які використовуються в комп\'ютерних мережах в якості клієнта.
· Командний файл, що при необхідності виконується для налаштування параметрів і конфігурації MS DOS називається autoexec.bat.
БСВВ знаходиться в ПЗП ПК і встановлює зв\'язок між тими, що мають деякі особливості технічними засобами і стандартизованим ПО, а саме з ОС. Її призначення полягає у виконанні найбільш простих і універсальних функцій ОС, пов\'язаних з введенням-виводом. BIOS в ПЗП містить також тест функціонування ПК, перевіряючий роботу пам\'яті і пристроїв при включенні живлення. Крім того, він містить програму виклику завантажувача ОС. БСВВ в ПЗП є загальною і незмінною частиною усіх можливих ОС для цієї моделі ПЕВМ.
Системний завантажувач призначений для прочитування в оперативну пам\'ять модуля розширення БСВВ і модуля обробки переривань. Модуль розширення БСВВ надає гнучкість ОС, дозволяє управляти з її допомогою набором апаратних засобів ПК, що найбільш точно задовольняє задуму розробників ОС. Цей модуль порівняно легко дозволяє перекрити функції БСВВ в ПЗП і забезпечує можливість підключення додаткових драйверів (програм обслуговування зовнішніх пристроїв).
Модуль обробки переривань утворює верхній рівень ОС, з яким взаємодіють більшість Пп. Компонентами цього модуля є програми, що забезпечують роботу файлової системи, облаштувань введення/виводу, обслуговування деяких ситуацій, пов\'язаних із завершенням програм, їх примусовим перериванням і обробкою помилок.
Командний процесор є здійснимою програмою.

Командний процесор виконує функції:

· Прийом і розбір команд, отриманих з клавіатури або з командного файлу;
· Виконання вбудованих команд MS DOS, що знаходяться усередині файлу COMMAND.COM;
· Завантаження і виконання зовнішніх команд MS DOS (утиліт) і застосовних програм, що зберігаються у вигляді файлів типу com і exe.
Утиліти, або зовнішні команди MS DOS, є програмами, що поставляються разом з ОС у вигляді файлів. Вони виконують різні обслуговуючі дії, наприклад, форматування дискет, перевірку дисків і так далі
Драйвери пристроїв є програмами, доповнюючими систему введення/виводу ОС і такими, що забезпечують обслуговування нових пристроїв або нестандартне використання наявних пристроїв. Зокрема, за допомогою драйверів, наприклад драйвера ansi.sys, забезпечується необхідний спосіб формування символів і виведення їх на принтер. Драйвери завантажуються в ОЗУ при завантаженні ОС, а їх імена вказуються у файлі конфігурації config.sys.

Утиліти

Утиліта (англ. utility або tool) - комп\'ютерна програма, що розширює стандартні можливості устаткування і операційних систем, виконує вузький круг специфічних завдань.
Утиліти надають доступ до можливостей (параметрам, налаштуванням, установкам), недоступних без їх застосування, або роблять процес зміни деяких параметрів простіше (автоматизують його).
Утиліти частенько входять до складу операційних систем або йдуть в комплекті із спеціалізованим устаткуванням.

Функції утиліт

- Моніторинг показників датчиків і продуктивності устаткування - моніторинг температур процесора, видоеадаптера; читання S.M.A.R.T. жорстких дисків; бенчмарки.
- Управління параметрами устаткування - обмеження максимальної швидкості обертання CD -привода; зміна швидкості обертання кулеров.
- Контроль показників - перевірка посилальної цілісності; правильності запису даних.
- Розширення можливостей - форматування і/або переразметка диска зі збереженням даних, видалення без можливості відновлення.

Типи утиліт

- Дискові утиліти
o Дефрагментатори
o Перевірка диска - пошук неправильно записаних або пошкоджених різним шляхом файлів і ділянок диска і їх подальше видалення для ефективного використання дискового простору.
 CHKDSK
 fsck
 Scandisk
o Очищення диска - видалення тимчасових файлів, непотрібних файлів, чищення \"кошику\".
 Очищення диска
 CCleaner
o Розмітка диска - ділення диска на логічні диски, які можуть мати різні файлові системи і сприйматися операційною системою як декілька різних дисків.
 PartitionMagic
 GParted
 fdisk
o Резервне копіювання - створення резервних копій цілих дисків і окремих файлів, а також відновлення з цих копій.
 Список ПО для резервного копіювання
o Стискування дисків - стискування інформації на дисках для збільшення місткості жорстких дисків.
- Менеджери процесів
o AnVir Task Manager
- Утиліти роботи з реєстром
o CCleaner
o Reg Organizer
- Утиліти моніторингу устаткування і бенчмарки
o SpeedFan
- Тести устаткування

Приклади:

Microsoft Scandisk - утиліта компанії Microsoft, за допомогою якої можна виправляти помилки в структурі жорсткого диска, шукати і позначати \"зіпсовані\" блоки, перетворювати у файли, або видаляти \"втрачені\" кластери.
CCleaner (раніше відома як Crap Cleaner) - це безкоштовна утиліта, яка видаляє невживані і непотрібні, а також тимчасові файли Інтернету, створені усіма відомими браузерами. Утиліта також знаходить і виправляє проблеми, такі, як невживаних розширень файлів і застосування шляхів в реєстрі Windows, а також очищення тимчасових файлів, які Windows використовує. Програма здатна проводити надійне багатопрохідне видалення файлів з кошику.