Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Правила поводження з вибухонебезпечними та пожежно небезпечними речовинами
на правах рекламы

Правила поводження з вибухонебезпечними та пожежно небезпечними речовинами


1. До роботи з легкозаймистими та горючими рідинами (ЛЗР і ГР), іншими вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами (ОВ і ВВ) допускаються особи, не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, пройшли інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки в терміни, визначені керівником установи.
2. Працівник повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм видачі і правильно їх використовувати під час роботи.
3. До найбільш небезпечних у використанні ЛЗР відносяться спирт, ефір, бензин, гас, різні органічні розчинники. Вони здатні створювати вибухонебезпечні концентрації парів у повітрі, займання яких може статися від іскри або відкритого вогню. Причинами виникнення пожеж можуть бути несправна електроапаратура і проводка до неї, необережне поводження з вогнем та електронагрівальними приладами, розряди статичної електрики.
4. Місця для роботи з ЛЗР, ГР, ОВ повинні бути забезпечені необхідними засобами пожежогасіння, надання невідкладної медичної допомоги, справної витяжною вентиляцією і автоматичною пожежною сигналізацією.
5. У виробничих, складських та інших приміщеннях з наявністю горючих матеріалів, а також матеріалів і виробів у горючій упаковці електричні світильники повинні мати закрите або захищене виконання (із скляними ковпаками). Освітлювальна арматура та мережі електроживлення у вибухонебезпечних зонах повинні бути у вибухозахищеному виконанні і відповідати класу приміщення.
6. У лабораторіях та інших приміщеннях допускається зберігання ЛЗР у кількостях, що не перевищують змінну потребу.
7. Місця зберігання ЛЗР, ГР, ОВ повинні відповідати вимогам правил пожежної безпеки.