Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища
на правах рекламы

Нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища

Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є встановлення відносин в області охорони, використання та відновлення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на довкілля. Закон наголошує на підвищенні екологічної культури населення, а також підготовку кваліфікованих спеціалістів через обов\'язкову освіту і виховання у сфері охорони навколишнього природного середовища в навчально-виховних закладах. Кожен громадянин України має право на
о безпечне для його життя і здоров\'я навколишнє природне середовище; о отримання екологічної освіти; о участь у роботі громадських екологічних формувань. Державний контроль у сфері охорони довкілля здійснюють Ради депутатів, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки. Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища.
Нагляд за дотриманням вимог законодавства здійснює Генеральний прокурор України.
Закон регулює також використання природних ресурсів. Для фінансування заходів з охорони довкілля створено державний і регіональні фонди охорони навколишнього природного середовища за рахунок:
о штрафів за забруднення довкілля;
о штрафів за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;
о добровільних внесків підприємств та громадян. У Законі визначено заходи щодо забезпечення екологічної безпеки, а також природні території та об\'єкти, що підлягають окремій охороні (природно-заповідний фонд, курортні та лікувально-оздоровчі зони тощо).
Порушення законодавства України про охорону довкілля тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність.
Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища складається з цього Закону, а також із земельного, водного, лісового кодексів, законодавства про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного і тваринного світу.