Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» ЛПЗ №3. Взаємодія деталей та з'єднань у механізмах перетворення руху
на правах рекламы

ЛПЗ №3. Взаємодія деталей та з'єднань у механізмах перетворення руху

Лабораторна робота № 3


Тема: Взаємодія деталей та з\'єднань у механізмах перетворення руху

Мета: ознайомитись із правилами безпечної роботи в майстерні із кінематичними схемами механізмів для передачі або перетворення руху.
Навчитись читати кінематичні схеми; знаходити відповідні вузли та деталі на швейних машинах. Отримати навички: визначення виду та призначення механізму
Обладнання та інструменти: швейні машини класу 2-М, 142-М, 1022-М; кінематичні схеми машин; вимірювальні та креслярські інструменти.

Завдання та методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи

Безпека на підприємстві, в учбовій майстерні
1. Щоб попередити травматизм, необхідно проводити інструктаж. За характером і терміном інструктажі поділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.
2. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:
- з усіма студентами , які будуть працювати и майстерні, незалежно від їхньої освіти, стажу роботи з обраної професії та посади;
- вступний інструктаж проводить викладач або учбовий майстер з використанням сучасних технічних засобів навчання і наочних приладів;
- запис про проведення вступного інструктажу зі слухачами реєструється в журналі обліку навчальної роботи.
3. Первинний інструктаж студентів на робочому місці перед початком роботи проводиться:
перед виконанням нових видів робіт, перед вивченням кожної нової теми під час проведення трудового навчання у навчальних майстернях, лабораторіях.
Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб . 4. Повторний інструктаж - проводиться на робочому місці з усіма студентами: на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз у квартал, на інших роботах - 1 раз у півріччя (за програмою первинного інструктажу).
5. Позаплановий інструктаж - проводиться у таких випадках:
- при зміні технологічного процесу роботи устаткування, у результаті чого змінюються умови безпеки праці;
- позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою .
- обсяг інструктажу визначається у кожному випадку окремо залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення.
6. Цільовий інструктаж проводиться при: виконанні разових робіт, безпосередньо не пов'язаних з обов\'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами під- приємства та ін.).
Усі інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт..
Первинний, повторний, цільовий і позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.
Знання перевіряє особа, що проводила інструктаж.
7. Необхідно суворо дотримуватися правил особистої гігієни і промислової санітарії на робочому місці. Сумлінно виконувати всі правила з безпечних методів праці й вимагати виконання їх від працюючих поруч.
8. Необхідно пам'ятати, що всі синтетичні матеріали, котрі використовуються в цеху, навчальній майстерні добрі горять.
9. Забороняється використовувати в цеху , навчальній майстерні електронагрівальні прилади, палити проводити роботи із застосуванням відкритого вогню. Користуватися несправним електроустаткуванням, освітлювальною і силовою електропроводкою.
Засоби пожежегасіння необхідно утримувати у доступному місці, не захаращувати иіляхи евакуації, проходи, виходи, сходи.
10. У разі пожежі необхідно всі машини й апарати зупинити, вимкнути приточно-витяжну вентиляцію, припинити подачу електроенергії в цех, навчальній майстерні.
11. Про виникнення пожежі негайно повідомити по міському телефону 01 і вжити можливих заходів, щоб не допустити поширення пожежі до прибуття пожежної команди.

Вимоги до виробничого устаткування

1. На всіх універсальних машинах мають бути встановлені запобіжники проколу пальців голкою. Ниткопритягувачі машин, що досить далеко виступають з кор¬пусу у бік працюючого, повинні бути обмежені скобами.
Поверхня робочого столу універсальної машини має бути рівною.
2. Спеціальні машини для пришивання ґудзиків забезпечуються захисними екранами, що запобігає пораненню уламками голок і ґудзиків, човниковий пристрій закрирається щитком.
3. На педалях промислових столів повинні бути укріплені гумові килимки, а стійки промислового столу - мати гумові прокладки з вібраційного матеріалу.
4. Швейні машини повинні мати пристрій для надійної фіксації головки машини у відкидному стані. 5. Електропривод до промислового столу прикріплюється гумовими шайбами-вставками.
6. Щоб уникнути попадання рук між подушками пресу, його варто закривати тільки при натисканні на кнопки двома руками й утримувати їх до повного закриття пресу.
Відстань між кнопками повинна бути такою, щоб можливість закриття пресу однією рукою вилучалася.
7. Преси повинні мати захисні пристрої, що утримують верхні подушки від падіння у разі неполадок кнопки аварійного розкриття подушок.
8. Контакти прасок, через які проходить струм, повинні мати спеціальні захисні пристрої. Шнури, через які надходить елект¬ричний струм до прасок, повинні бути укладені в гумові шланги.
9. Ручка праски має бути зроблена з матеріалу, що не проводить струм.
10. Підставки під праску мають бути виготовлені з вогнетривкого матеріалу з низькою теплопровідністю. Підставка має знаходитися на одному рівні з робочою поверхнею столу і захищатися з трьох сторін бортиками.
11. Пристрій, на якому кріпиться провід, через який надходить живлення до електропраски, повинен вилучати можливість зіткнення струмоведучих проводів з гарячою поверхнею праски і підставки.
Живлення повинно здійснюватися через розподільні трансформатори.
12. Металевий корпус праски повинен бути заземлений. Підошва праски має бути чистою і добре відполірованою. Електрична праска повинна мати автоматичний регулятор температури.
13. На робочих прасувальних місцях повинні бути теплоізолюючі прокладки або килимки.
14. Поверхні робочих місць повинні відповідати правилам без¬пеки і иключати будь-яку можливість травмування працюючого.
15. Працюючі ручними голками забезпечуються наперстками відповідних розмірів і пристосуванням для зберігання голок.
16. На робочих місцях повинні зберігатися у відведених для цього безпечних місцях інструменти і пристосування.

Практичні завдання.

Третій рівень складності є завершальним у вивченні першого модуля.
Інформація, над якою ви працюєте на цьому етапі навчання, потребує закріплення. Із навчального матеріалу Т 1/3 ви дізналися про будову та принцип роботи механізмів для пере і; орення руху. Набуттю відповідних вмінь та навичок у розпізнаванні виду механізму, читанні кінематичних схем вам допоможуть запропоновані завдання.

I Рівень:

1. Замалюйте в зошит кінематичні схеми механізмів для перетворення руху .
2. Запишіть у табличній формі перелік деталей та механізмів, що входять до кожної схеми .

II Рівень:

1. Огляньте швейні машини класів 2-М, 142-М, 1022-М, 862, 25 та знайдіть наявні механізми перетворення руху. Запишіть назви механізмів та їх призначення .
2. Прослідкуйте взаємодію окремих вузлів та деталей у механізмах швейної машини класу 2-М з ручним приводом .
3. Порівняйте, які деталі повторюються у всіх машинах, а які є спеціальними тільки для цього класу машини .
4. Визначте, які деталі та механізми беруть участь у роботі швейної машини з ручним приводом; з ножним та електроприводом.

III Рівень:

1. Прослідкуйте та запишіть послідовність передачі руху від рукоятки ручного привода до голки, на машині класу 2-М.
2. Прослідкуйте та запишіть послідовність передачі руху від педалі ножного привода до головного валу.
3. Прослідкуйте за роботою механізму пересування матеріалу в машинах класу 142-М, 1022-М, 97. Зверніть увагу, які деталі як рухаються, знайдіть однойменні та виділіть їх.
Результати запишіть у таблицю № 6.

№ п/п

Назва деталі

Клас 142-М

Клас 1022-М

Клас 97