Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» ЛПЗ №2. Види механічних передач
на правах рекламы

ЛПЗ №2. Види механічних передач

Лабораторна робота № 2Тема: Види механічних передач


Мета: ознайомитися із правилами безпечного виконання операцій на швейних машинах. Навчитися: розпізнавати деталі та види механічних передач; розраховувати передаточне число та визначати передаточне відношення;
Отримати навички розраховувати взаємозалежність між діаметрами шківів та швидкістю їх обертання; Обладнання та інструменти: швейні машини, вимірювальні інструменти, креслярські інструменти

Завдання та методичні рекомендації до виконання до лабораторної роботи

Ознайомтесь із основними правилами безпечних умов роботи на швейних машинах:
1. Працюючий на швейній машині повинен дотримуватись безпечхчх умов праці.
2. При невмілому і недбалому поводженні із зшивними і спеціальними машинами працюючому загрожує небезпека (проколи пальців машинною голкою, попадання відламків ґудзиків і голок в очі).
3. Стати до роботи на зшивних і спеціальних швейних машинах можна тільки після проведення первинного інструктажу на робочому місці.
4. Перед початком роботи необхідно перевірити справність машини, а у разі виявлення неполадок викликати механіка.
5. Забороняється працювати без гумового килимка на металевій педалі.
6. При виконанні робіт на спеціальній краєобметувальній машині пальці рук необхідно тримати на краю платформи машини.
7. Щоб уникнути травм, роботу на швейній машині потрібно починати плавним натисканням на педаль.
8. Щоб волосся не потрапило до машини та з метою запобігання удару ниткопритягувача, не варто нахилятися дуже низько до машини.
9. Нитки та клаптики, що випадково потрапили до привідного механізму, діставати тільки при вимкненому електродвигуні, повертаючи махове колесо рукою.
10. Не гальмувати рукою махове колесо машини, щоб уникнути травмування рук.
11. Не доторкатися до голки, не відривати і не знімати детальні й запобіжні пристосування на ходу машини. Спрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у визначене місце.
12. При роботі не відволікатися самому і не відвертати увагу інших.
13. Утримувати в чистоті та порядку робоче місце.
14. Перед тим, як залишити своє робоче місце, необхідно вимкнути машину.
15. Неправильне розташування рук під час роботи на швейній машині може призвести до проколювання пальців голкою і травмування рук частинами машини, що рухаються.
16. Змащувати, чистити машину, міняти голку, надівати пас на шків машини, втягувати верхню і нижню нитки необхідно тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з педалі.
Забороняється класти ножиці та інші предмети біля частин машини, що рухаються.
17. При роботі на ґудзиковій машині необхідно користуватися захисним екраном.
18. Не працювати без взуття, щоб уникнути травмування ніг.
19. Стежити за чистотою свого робочого місця, не розкидати нитки, шпильки, бобіни й інші предмети, зберігати їх у призначеному для них місці.
20. Після закінчення роботи прибрати робоче місце. 21. Якщо отримали травму, зверніться до медпункту, попередьте адміністрацію.
В інформаційній частині змісту навчання даного модуля другого рівня складності ви ознайомились із видами деталей, що призначені для^ передачі обертального руху та із принципом роботи механічних передач різних видів. Сподіваємось, що відповісти на питання для самоконтролю було легко. З метою закріплення отриманої інформації пропонуємо виконати ряд завдань та задач.
1. Знайдіть деталі для передачі обертального руху спочатку на схемі машини класу 1022-М, а потім безпосередньо на машині. Запишіть їх назви.
2. Запишіть, які приклади застосування передач обертального руху знайомі з побуту.
3. Знайдіть та запишіть, на якій машині та з якою метою застосовані:
1) клинопасова передача, 2) зубчастопасова передача, 3) круглопасова передача.
Кожна передача характеризується передаточним числом (І), тобто відношенням числа зубців колеса (20 до числа зубців шестерні
Виконана робота оцінюється за критеріями, вказаними в таблиці №5:

 

 

Макси-

Рівень

Критерії оцінювання

мальна

складності

кількість

 

 

балів

 

1.     Відповідність    встановлення

2

І Рівень

деталей для передачі руху на схемі

 

 

та на швейній машині (не менше

 

 

трьох)

2

 

2.    Вміння   навести       приклад

 

 

застосування передач у побуті (не

 

 

менше трьох)

 

 

1.       Ґрунтовність       пояснення

3

II Рівень

доцільності використання певного

 

 

виду передач

3

 

2. Відповідність вибраних умовних

 

 

позначень виду передачі

 

 

1.      Визначення       призначення

4

III Рівень

механічних передач

 

 

2.Правильні сть            розрахунку

4

 

передаточного відношення

 

 

3.    Визначення    виду    передачі

4

 

(знижує чи підвищує швидкість)

 


Шестернею називають зубчасте колесо передачі з меншим числом зубців, колесом - з більшим числом зубців. При однаковому числі зубців - ведуче колесо називається шестернею, а ведоме - колесом.
Для фрикційної та пасової передач передаточне число розраховується за аналогічною формулою тільки замість числа зубців у формулу підставте діаметри відповідних коліс. Якщо діаметр ведучого колеса більший від ведомого, то відбувається прискорення обертання (машина з ножним приводом, моталка). Якщо ж більшим є діаметр ведомого колеса, то воно обертається повільніше (електропривод).
4. Відшукайте у швейних машинах такі механічні передачі: зубчаста, фрикційна, пасова. Замалюйте їх умовні позначення.
5. Встановіть, для чого призначені вище зазначені механічні передачі, що є у швейних машинах.
6. Запишіть, які деталі механічної передачі назвете ведучими, а які ведомими (механічну передачу виберіть на швейних машинах такого класу - 2-М, 1022-М, 76, 25 класу)
7. Заміряйте діаметри шківів ведомого та ведучого валів на пасовій, фрикційній та зубчатій передачах. Розрахуйте передаточне відношення (визначте вид передачі).
Результати запишіть у таблицю №4:

Таблиця № 4


№ п/п

Назва передачі

Ді

Д2

І

Знижує

Підвищує