Офіційний сайт: Центр профільного навчання
- філія Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 
» Основи гігієни праці і виробнича санітарія. Медичні огляди
на правах рекламы

Основи гігієни праці і виробнича санітарія. Медичні огляди

Під час роботи на працюючого впливають різні шкідливі фактори. Вони поділяються на фізичні, хімічні, біологічні і психофізичні. До фізичних факторів належать параметри повітря в приміщенні (температура, вологість, швидкість руху повітря), вібрація, шум, освітлення, випромінювання .
До хімічних відносяться токсичний пил, пари і гази. До біологічних відносяться вплив мікроорганізмів та бактерій рослин і тварин ( під час переробки натуральних волокон, шкіри, хутра ) До психофізичних відносяться фізичні та нервово-психічні перевантаження, які пов\'язані з тяжкою, монотонною працею. Кожен із цих факторів впливає на організм людини, викликає в нього функціональні зміни, професійні захворювання або отруєння.
Гігієна праці - це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм людини з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які направлені на створення сприятливих умов праці, забезпечення здоров\'я та високого рівня працездатності людини.
Виробнича санітарія - це система організаційних і технічних заходів, які направлені на усунення потенціальних небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь.
До організаційних заходів належать:

  1. дотримування вимог ОП жінок та осіб віком др. 18 років; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах;
  2. Забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням.

До технічних заходів належать:

  1. систематичне підтримання чистоти в приміщеннях і на робочому місці;
  2. улаштування систем опалення, вентиляції і кондиціювання робочих місць;
  3. забезпечення працюючих від шуму вібрації, ультра-та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання.

Медичні огляди:
Особи які приймаються на роботу повинні пройти попередній медичний огляд і в подальшому щороку підлягають обов\'язковому медичному огляду. Особи які не пройшли медичний огляд до роботи не допускаються.
Мета цих оглядів - установлення фізичної і психофізичної придатності осіб до роботи за конкретною професією, спеціальністю, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливостей на організм.